sp13.szczecin.pl

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w nowo odremontowanym budynku przy ulicy Bałtyckiej 1a.

sp13.szczecin.pl

Szkoła przyjazna uczniom

Przy szkole są parkingi, miejsca dla rowerów, jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych.

sp13.szczecin.pl

Zielone otoczenie

Wielgowo jest położone pomiędzy Puszczą Goleniowską i Puszczą Bukową. Szkołę otaczają zielone lasy, a klimat sprzyja nauce.

sp13.szczecin.pl

Sport

Zajęcia sportowe odbywają się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz na przyszkolnym boisku.

sp13.szczecin.pl

Zapraszamy

Szkoła to nie tylko nauka, to także rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych. Liczne koła tematyczne zapraszają na zajęcia po lekcjach. Dołącz do nas!

 

Witamy!

Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i osiągnięciami.
Kontakt z nami:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a 70-880 Szczecin
tel.091 46-47-516/517 e-mail: sp13@miasto.szczecin.pl

Aktualności:


Informacja z MEN

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Konkurs

 

KONKURS PALMOWY!!!

Witajcie Kochani.

Chociaż trudno to sobie wyobrazić (choć ostatnio dzieją się rzeczy, których jeszcze nie tak dawno nawet sobie nie wyobrażaliśmy), w tym roku, po raz pierwszy od…- nawet nie pamiętamy ilu lat – nie odbędzie się SZKOLNO-PARAFIALNY KONKURS NA „NAJ…PALMĘ”. Bardzo chcielibyśmy poczuć te uczucia i emocje: wspólnoty, radości, rywalizacji, które zwykle towarzyszyły konkursowi. Dlatego też, chcemy stworzyć, chociaż namiastkę tego wszystkiego i…OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY NA „NAJ…PALMĘ”. Udział mogą wziąć wszyscy chętni. Należy:

  1. Wykonać pracę plastyczną: rysunek, wyklejanka, malowanie farbami, itd. Można wykonać też taką palmę, jaką zwykle przynosimy do kościoła w Niedzielę Palmową.
  2. Należy zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na adres: ewatomaszewska597@gmail.com do dnia 04.04.2020 r. (sobota).
  3. Każdy uczestnik otrzyma ocenę celującą (6) z religii i…tu BONUS dla kl.4 – 8: z plastyki.
  4. I kolejny BONUS: W ostatnią niedzielę w „Ogłoszeniach parafialnych” Ks. Proboszcz zachęca, aby dzieci wykonane przez siebie prace umieściły w oknach w Niedzielę Palmową. Ci, którzy tak uczynią i zrobią zdjęcie „palmy w oknie” i prześlą na w/w adres do 06.06.2020 r. otrzymają dodatkową ocenę celującą (6) z religii.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

ORGANIZATORZY

Bądźmy razem!

 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie naszych Uczennic i Uczniów, 

 jeszcze parę tygodni temu, nikt nie wyobrażał sobie, w jaką edukacyjną podróż wspólnie wyruszymy. Wszyscy razem uczymy się, jak być ze sobą w tej trudnej sytuacji – koronawirus sprawił, że nasza szkoła, podobnie jak wszystkie inne szkoły w Polsce, wprowadza  różne formy zdalnego nauczania i zdalnej komunikacji. Choć jeszcze wiele wyzwań przed nami, jesteśmy dumni z tego, co już się wydarzyło, zwłaszcza z waszych dzieci, a naszych uczniów, którzy codziennie siadają do pracy, czytają zadane teksty, rozwiązują ćwiczenia, piszą eseje i robią projekty online.

Jesteśmy wdzięczni wam, Rodzicom i Opiekunom, że wspieracie swoje dzieci w uczeniu się, że codziennie pomagacie im w pracy, ułatwiacie im dostęp do komputerów, laptopów i urządzeń mobilnych, choć często musicie te sprzęty dzielić razem z nimi – lub co gorsza – negocjować, w jakich godzinach i na jakich warunkach każde z waszych dzieci może z nich korzystać. Wspieracie dzieci psychicznie, dbacie, żeby rozsądnie się zachowywały. Z własnego doświadczenia wiemy, jakie to trudne!

Szanowni Rodzice!

Szanowni Rodzice:
Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce
Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020 r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres placówki sp13@miasto.szczecin.pl

2. Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
3. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:
Procedura składania wniosków w placówce:
1. Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba,
2. Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. otwarcia placówki
3. Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,
4. Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,
5. Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,
6. Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,
7. Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,
8. Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,
9. Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły,
10. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

Uwaga!

 

 W dniach od 16 do 25 marca sekretariat Szkoły Podstawowej nr 13

jest dostępny od godz. 11.30 do godz. 15.30.

Prosimy przychodzić tylko w pilnych sprawach!

 

Komunikat!

UWAGA!

Od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne w szkole zostają zawieszone.

W dniach 12-13 marca odbywać się będą

wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Prosimy śledzić komunikaty na dzienniku elektronicznym.

Konkurs Informatyczny

08.03.2020.004  001 08.03.2020.005
Dnia 07.03.2020 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego SCI#CODE. Pierwsza część konkursu odbyła się 23.01.2020 r. w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas 7-8. Do finału zakwalifikował się Bartosz Drywa z klasy 7. co jest sukcesem dla uczestników, gdyż konkurs był na wysokim poziomie. Opiekę nad uczniem sprawowała p. Magdalena Piaszczyńska.

Konkurs objęty był patronatem Kuratorium Oświaty, ZUT, klaster.it, Technopark Pomerania, Akademia Morska, Polskie Towarzystwo Informatyczne, codelab, NCDC, Uniwersytet Szczeciński.

M. Piaszczyńska

Nabór 2020

Szanowni Rodzice!

Przypominamy, że od 9 do 27 marca trwa rekrutacja do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej.

Wnioski do pobrania oraz informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie www.nabor.pcss.pl

W razie pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego ze szkołą pod

nr 914647516, 914647517 lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30-15.20

Zapraszamy ponownie!

Miło nam było gościć Ciebie na naszej stronie.
Zapraszamy do ponownych odwiedzin!
Zapraszamy też do wizyty w naszej szkole. Naprawdę warto.
Nasza strona internetowa jest dostępna również pod adresem http://zs13.szczecin.pl
Top