sp13.szczecin.pl

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w nowo odremontowanym budynku przy ulicy Bałtyckiej 1a.

sp13.szczecin.pl

Szkoła przyjazna uczniom

Przy szkole są parkingi, miejsca dla rowerów, jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych.

sp13.szczecin.pl

Zielone otoczenie

Wielgowo jest położone pomiędzy Puszczą Goleniowską i Puszczą Bukową. Szkołę otaczają zielone lasy, a klimat sprzyja nauce.

sp13.szczecin.pl

Sport

Zajęcia sportowe odbywają się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz na przyszkolnym boisku.

sp13.szczecin.pl

Zapraszamy

Szkoła to nie tylko nauka, to także rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych. Liczne koła tematyczne zapraszają na zajęcia po lekcjach. Dołącz do nas!

 

Witamy!

Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i osiągnięciami.
Kontakt z nami:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a 70-880 Szczecin
tel.091 46-47-516/517 e-mail: sp13@miasto.szczecin.pl

Aktualności:


Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji

w dniach 08.06.2020 r. – 12.06.2020 r.

Lp

Nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1

Białek A.

Język polski

Wtorek

08.30 – 10.00

7

2

Białek H.

Fizyka

Środa

11.00 – 12.30

5

3

Gruszczyńska – Barańska E.

Matematyka

Piątek

08.30 – 10.00

10

4

Linkowska W.

Historia

Poniedziałek

08.00 – 09.30

8

5

Andrzejewska A.

Chemia

Piątek

10.00 – 11.30

5

6

Napiórkowska K.

Język polski

Wtorek

08.30 – 10.00

6

7

Nowak K.

Język niemiecki

Poniedziałek

11.00 – 12.30

9

8

Piaszczyńska M.

Informatyka

Środa

12.00 – 13.30

12

9

Siepka M.

Geografia

Poniedziałek

10.00 – 11.30

11

10

Tomczyk Jan

Język angielski

Środa

12.00 – 13.30

5

11

Żerebecka Marta

Biologia

Wtorek

10.00 – 11.30

11

12

Lipińska M.

Język niemiecki

Poniedziałek

8.00 – 8.45

9

Dyżury wakacyjne w przedszkolach

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Trwająca epidemia COVID-19 wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych

 

Harmonogram konsultacji

Harmonogram konsultacji

w dniach 01.06.2020 r. – 05.06.2020 r.

Lp

Nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1

Białek A.

Język polski

Czwartek

08.30 – 10.00

7

2

Białek H.

Fizyka

Czwartek

13.00 – 14.30

5

3

Gruszczyńska  Barańska E.

Matematyka

Piątek

08.30 – 10.00

10

4

Linkowska W.

Historia

Czwartek

08.00 – 09.30

8

5

Linkowska W.

WOS

Czwartek

10.00 – 11.30

8

6

Napiórkowska K.

Język polski

Wtorek

08.30 – 10.00

6

7

Nowak K.

Język niemiecki

Poniedziałek

11.00 – 12.30

9

8

Piaszczyńska M.

Informatyka

Środa

12.00 – 13.30

12

9

Siepka M.

Geografia

Poniedziałek

10.00 – 11.30

11

10

Tomczyk J.

Język angielski

Środa

12.00 – 13.30

5

11

Żerebecka M.

Biologia

Wtorek

10.00 – 11.30

11

12

Lipińska M.

Język niemiecki

Czwartek

12.00 – 12.45

9

 

Zwrot lektur

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Biblioteka szkolna prosi o zwrot wypożyczonych lektur. W szkole na dolnym korytarzu wystawione zostały stoliki, na które należy kłaść przyniesione książki. Proszę, aby do każdej książki włożyć karteczkę z nazwiskiem ucznia i klasą, do której uczęszcza.

Harmonogram zwrotu lektur:

  • klasy I-III – od 27 do 29 maja,
  • klasy IV – VI – od 1 do 3 czerwca,
  • klasy VII – VIII – od 4 do 8 czerwca

Książki można przynosić w godzinach  pracy szkoły.

Bibliotekarz,
L. Kowalczyk

Konsultacje i procedury bezpieczeństwa

 

Harmonogram Konsultacji w dniach 25-29.05.2020 r.

 

Lp

Nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

1

Białek Agata

Język polski

Poniedziałek

08.30 – 10.00

7

2

Białek Hanna

Fizyka

Czwartek

13.00 – 14.30

5

3

Gruszczyńska – Barańska Ewa

Matematyka

Piątek

08.30 – 10.00

10

4

Linkowska Wioletta

Historia

Czwartek

08.00 – 09.30

8

5

Linkowska Wioletta

WOS

Czwartek

10.00 – 11.30

8

6

Napiórkowska Katarzyna

Język polski

Wtorek

08.30 – 10.00

6

7

Nowak Katarzyna

Język niemiecki

Poniedziałek

11.00 – 12.30

9

8

Piaszczyńska Magdalena

Informatyka

Środa

12.00 – 13.30

12

9

Siepka Milena

Geografia

Poniedziałek

10.00 – 11.30

11

10

Tomczyk Jan

Język angielski

Środa

12.00 – 13.30

5

11

Żerebecka Marta

Biologia

Wtorek

10.00 – 11.30

11

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

w Szczecinie

dotycząca prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej

w klasach I-III i konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII

w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie stopniowo wznawia działalność w zakresie

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III i konsultacji przedmiotowych.

2.Rodzice dzieci edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, składają deklarację o woli posłania dziecka do szkoły, z uwzględnieniem w jakich dniach i godzinach dziecko będzie obecne w szkole.

Deklarację/oświadczenie rodzice przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki

sp13@miasto.szczecin.pl

3. Rodzice uczniów klas VI-VIII, którzy deklarują chęć udziału ich dziecka w konsultacjach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne składają deklarację z oświadczeniami drogą elektroniczną na adres placówki sp13@miasto.szczecin.pl.

4. W przypadku dużej ilości deklaracji w stosunku do możliwości organizacyjnych

szkoły zgodnie z wytycznymi GIS, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej,

pierwszeństwo do opieki w szkole będą miały dzieci rodziców aktywnych zawodowo.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminy

„Przedstawiamy ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
Zgodnie z terminarzem postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 15 czerwca 2020r. Zachęcamy również do śledzenia strony Naboru:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa, na której zamieszczona jest oferta szkół ponadpodstawowych, a także bieżąco uaktualniane są informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego w Szczecinie.”

 

 

Komunikat – procedury bezpieczeństwa

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie informuje,

 że od dnia 25 maja 2020 r.

zostaje otwarty oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 13

( dla dzieci, które zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych.

Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Procedurami Bezpieczeństwa w SP nr 13 dotyczącymi realizacji zadań oddziałów przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Procedura bezpieczeństwa sp 13

 

Terminy rekrutacji do klasy I

ZarzadzeniePM_harmonogram_rekrutacji_239 20

Zapraszamy ponownie!

Miło nam było gościć Ciebie na naszej stronie.
Zapraszamy do ponownych odwiedzin!
Zapraszamy też do wizyty w naszej szkole. Naprawdę warto.
Nasza strona internetowa jest dostępna również pod adresem http://zs13.szczecin.pl
Top