sp13.szczecin.pl

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w nowo odremontowanym budynku przy ulicy Bałtyckiej 1a.

sp13.szczecin.pl

Szkoła przyjazna uczniom

Przy szkole są parkingi, miejsca dla rowerów, jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych.

sp13.szczecin.pl

Zielone otoczenie

Wielgowo jest położone pomiędzy Puszczą Goleniowską i Puszczą Bukową. Szkołę otaczają zielone lasy, a klimat sprzyja nauce.

sp13.szczecin.pl

Sport

Zajęcia sportowe odbywają się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz na przyszkolnym boisku.

sp13.szczecin.pl

Zapraszamy

Szkoła to nie tylko nauka, to także rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych. Liczne koła tematyczne zapraszają na zajęcia po lekcjach. Dołącz do nas!

 

Witamy!

Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i osiągnięciami.
Kontakt z nami:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a 70-880 Szczecin
tel.091 46-47-516/517 e-mail: sp13@miasto.szczecin.pl

Aktualności:


Dzień kropki

18.09.20.021  0015  18.09.20.022

15 września na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki. To dzień odkrywania swoich mocnych stron, pobudzania wyobraźni i pomysłowości. A nade wszystko możliwość zaprezentowania swoich talentów światu. Bo przecież każdy z nas ma talent, czasami tylko potrzeba odwagi bądź odpowiedniej osoby, która pomoże nam go odkryć.

18.09.20.016 18.09.20.015 18.09.20.012
18.09.20.001 18.09.20.002 18.09.20.003

Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

Szkoła Podstawowa nr 13

07-11.09.2020 r. 

przedszkole i kl.1-3a kl.3b-8a 

Zebrania z rodzicami sp 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

Uczniowie wrócili do szkoły!

1.09.2020.015 1.09.2020.017 1.09.2020.018

 W tym roku 1 września wyglądał u nas nieco inaczej niż zwykle. Szkoła wprawdzie wraca do prowadzenia tradycyjnych lekcji, ale z powodu koronawirusa, będzie się to wiązało z wieloma obostrzeniami. Widać to było już podczas inauguracji roku szkolnego. Nie było wspólnego, uroczystego apelu wszystkich klas a tylko powitanie naszych najmłodszych uczniów wraz z rodzicami.
Starsze klasy spotkały się ze swoimi wychowawczyniami w klasach, gdzie uczniowie wysłuchali ważnych komunikatów i instrukcji.

Obiady w szkole

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów na m – c wrzesień odbędzie się w dniach:

01 – 04.09.2020 r.

List Pana Prezydenta

List Pana Prezydenta

Procedury bezpieczeństwa – przedszkole

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SZCZECINIE

dotycząca realizacji zadań oddziałów przedszkolnych

w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie będą otwarte w godz. 6.30-17.00

§ 2.

Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

1. Zalecane jest, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych
i stałych salach.

Procedury bezpieczeństwa SP 13

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13

w Szczecinie

dotycząca prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej

w klasach I-VIII w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

§ 1.

 Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie rozpoczyna 01.09.2020 r. działalność w zakresie

organizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w formie stacjonarnej.

2. Dla klas  1-4 ustalone jest wejście główne do szkoły, dla klas starszych wejście przy bibliotece. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.

Zapraszamy ponownie!

Miło nam było gościć Ciebie na naszej stronie.
Zapraszamy do ponownych odwiedzin!
Zapraszamy też do wizyty w naszej szkole. Naprawdę warto.
Nasza strona internetowa jest dostępna również pod adresem http://zs13.szczecin.pl
Top