Warsztaty krajoznawczo-historyczne

14.11.18.007   14.11.18.003  14.11.18.004

Klasy 7a i 7b 14.11.18 uczestniczyły w warsztatach krajoznawczo historycznych po Cmentarzu Centralnym. Zajęcia pod opieką wychowawców prowadził  przewodnik turystyczny pan  Dawid Gajkowski. Miały one formę zabawy terenowej z kartą pracy składającą się z mapki oraz 30 pytań-zadań. Uczniowie poznali historię i ciekawostki trzeciego co do wielkości cmentarza w Europie; wspaniałą przyrodę parku-ogrodu, jego okazy drzew i krzewów oraz zwierzęta tam zamieszkujące.
14.11.18.001  14.11.18.002 14.11.18.005
14.11.18.006 14.11.18.008 14.11.18.009
14.11.18.011 14.11.18.012 14.11.18.013
Wiedza zdobyta podczas zajęć pomoże uczniom zrozumieć przemiany, które miały miejsce w trakcie kilkusetletniej historii naszego miasta.Cmentarz to miejsce zadumy i refleksji, naszej pamięci o zmarłych i wyraz szacunku wobec nich – dlatego uczniowie poznali zasady zachowania się, których mieli przestrzegać. Symbolika Bramy Głównej-przejście z północnej ciemnej na jasną południową stronę, ze świata żywych do świata umarłych, nieznana była uczniom. Zajęcia omówione zostały  przez pana Dawida na lekcji wychowawczej w szkole  a najlepsze zespoły wyróżnione. Wśród dwóch klas (7a, 7b) najlepiej zadania wykonała grupa, w której były :M. Herczyńska, N. Galik, J.Łaźniowska, K. Kuzak, N. Peglau, P. Maciejewicz. Gratulujemy serdecznie.

K. Żerebecka

Top