Uwaga!

 

Rodzice dzieci, które zgłosiły się na półkolonie „Zima”,

proszeni są o odebranie w sekretariacie szkoły

danych do wpłaty za zimowisko!

Top