Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/20

INFORMATOR DLA RODZICÓW – 27.02.2019
Zapraszamy!

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt
Lwowskich w Szczecinie znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.sp13.szczecin.pl

Top