Rekrutacja do przedszkola

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Rodzice MUSZĄ złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2020.

Złożenie tego oświadczenia jest warunkiem koniecznym do tego, by dziecko zostało przyjęte!

Szanowni Rodzice!

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się 

w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

  1. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z „zakwalifikowany” na „przyjęty”,

  1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem procedur zawartych w załączniku:”Formy potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Formy potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI – wzór

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli

 

Top