Nabór do przedszkoli

Komunikat w sprawie otwierania  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru.

 Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie informuje, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych  w naszej szkole  są zawieszone do 15 maja z możliwością zmiany terminu.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.

Odziały przedszkolne będą otwarte dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem . 

Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Osoby, które chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych dla dzieci powinny wypełnioną deklarację/oświadczenie o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiącą jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych przesłać drogą elektroniczną na adressp13@miasto.szczecin.pl

Wnioski przyjmowane będą od 11.05.2020 r.

Wzór deklaracji/oświadczenia zamieszczony jest poniżej.

O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową.

Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

Top