Uwaga zwrot podręczników!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Wspólnie z Dyrekcją ustaliliśmy, że w związku z pandemią zwrot podręczników w tym roku szkolnym będzie wyglądał inaczej niż zazwyczaj!

Uczniowie będą przynosić podręczniki do swoich wychowawców i swoich gabinetów w dniach 17-19 czerwca, w godzinach określonych przez wychowawców.

Procedury:

  •  uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach,
  • -obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.,

każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
• komplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety),
• nie należy wkładać książek do worków i reklamówek – związane jest to z epidemią,
• na wierzchu musi być umieszczona kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

Oddający podręczniki przelicza przy wychowawcy książki w przewiązanym pakiecie i odkłada na ustalone przez nauczyciela miejsce, zachowując odpowiedni dystans.

Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji  w  terminie do końca roku szkolnego ( zgubione podręczniki można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa Nowa Era).

Poniżej wykaz z ilu sztuk składa się komplet podręczników w poszczególnych klasach i tyle należy oddać w związanym pakiecie:

- klasy 1-3 podręcznik do j. niemieckiego, Elementarze Odkrywców ( j. polski cz. 3 i 4, matematyka cz. 2) i  wszystkie inne zaległe części Elementarza,

- klasa 4 – 10 sztuk,
- klasa 5 – 11 sztuk,
- klasa 6 – 11 sztuk,
- klasa 7 – 12 sztuk,
- klasa 8 – 12 sztuk.

Podręczniki pozostaną w gabinetach na kwarantannie.

Bibliotekarz

Lucyna Kowalczyk

Top