Rekrutacja do klasy I

Lista dzieci zakwalifikowanych do pierwszej klasy została wywieszona w holu szkoły.

W dniach od 19.06.2020 r. do 26.06.2020 r. do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. Wzór w załączniku. Przyjęcie do klasy pierwszej nastąpi dopiero po złożeniu potwierdzenia woli (mailowo lub osobiście).

Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków)  może odbywać się elektronicznie:  rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”.

Na stronie naboru w zakładce „Dokumenty” opublikowana jest instrukcja dla rodziców dotycząca elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka oraz dodano zapis w zakładce „Aktualności”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/aktualnosci

Wzór+potwierdzenia+woli+przyjęcia+dziecka+do+szkoły+podstawowej

Top