Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA NAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ORLĄT LWOWSKICH

W BUDYNKU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ 1a, 70 -880 SZCZECIN

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 Szczegóły w załącznikach poniżej:

ogłoszenie o przetargu

Załącznik Nr 1 do specyfikacji warunków przetargu

Załacznik nr 2 UMOWA NAJMU wzór

Top