Uwaga ósmoklasiści!

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w piątek, 31.07.2020 r. w godzinach 8.00 – 15.00 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
Każdy uczeń zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zachowania bezpiecznego dystansu, maseczki obowiązkowe!

Top