Szanowni Rodzice!

Szanowni Opiekunowie Prawni, Drodzy Rodzice!

W dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót dzieci do  szkół.  W trosce o dobro Nas wszystkich pragnę podzielić się z Państwem  ważnymi informacjami związanymi z tym trudnym dla nas wszystkich czasem. Proszę o uważne przeczytanie mojego listu, a następnie o przekazanie treści w odpowiedni sposób swoim dzieciom. Musimy wspólnie przygotować uczniów na powrót do szkoły w innej rzeczywistości. Z wiadomych powodów nie będzie to „płynna kontynuacja” codziennego życia szkolnego. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina. Nastolatkom, którzy dużą wagę przywiązują do swobody, może być trudno to zaakceptować. Tłumaczmy dziecku dlaczego tak się dzieje, wspólnie szukajmy rozwiązań i kompromisów. Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji i emocji jesteście w stanie opanować dzięki wzajemnej rozmowie.

Ogólne środki higieny i bezpieczeństwa

 • Wchodzenie do szkoły z osłoną ust i nosa, w ten sposób docierając do swojej sali lekcyjnej.
 • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu.
 • Zachowanie dystansu (co najmniej 1 metr).
 • Uaktualnienie w jak najkrótszym czasie Państwa numerów telefonów oraz osób zdeklarowanych do szybkiego odbioru dziecka  w razie potrzeby.
 • Rodzice i osoby towarzyszące bez ważnego powodu nie wchodzą na teren szkoły bez  umówionego terminu.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem swoich lekcji

 

System organizacji pracy szkoły

 • Uruchomienie wszystkich wejść na teren szkoły w celu rozładowania zatoru przy wejściu
  i wyjściu  uczniów na teren szkoły.

Przedszkole – wejście przy przedszkolu

Klasy od 1 do 4 – wejście główne od ul. Bałtyckiej

Klasy od 5 do 8 – wejście przy bibliotece od ul. Długiej

 • Od ogrodzenia – podobnie jak na całym terenie szkolnym – maseczka jest obowiązkowa.
 • Przed ogrodzeniem zachowujemy dystans 1 m.
 • Każda klasa będzie miała przypisana do zajęć salę lekcyjną, wszystkie lekcje danej klasy odbywają się w jednym miejscu, co uniemożliwi kontakt podczas przemieszczania się dzieci po szkole między salami. Uczniowie mają stałe miejsca w klasach.
 • Jeżeli w planie jest lekcja informatyki to w miarę możliwości prosimy dać dziecku jednorazowe rękawiczki.

 

 

Przepisy w czasie przerwy

 • Uczniowie nie wychodzą na korytarz w czasie przerw międzylekcyjnych.
 • W pierwszym okresie dostęp do szafek szkolnych oraz szatni jest ograniczony. Uczniowie ograniczają przynoszenie do szkoły rzeczy zbędnych. Okrycia wierzchnie zabierane są do wyznaczonej sali lekcyjnej przypisanej danej klasie.
 • Uczniowie mogą opuścić klasę tylko w celu wyjścia do toalety – po skorzystaniu z toalety obowiązkowe jest mycie rąk.
 • Aby uniknąć „zagęszczenia” przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji za zgodą nauczyciela i w maseczce.
 • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona.
 • Stołówka szkolna będzie przystosowana do mniejszej liczby uczniów równocześnie z niej  korzystających, poprzez wyznaczenie odrębnych godzin dla uczniów poszczególnych klas.
  W klasach młodszych nauczyciel będzie  decydował  kiedy robi przerwę, więc na obiad klasa może udać się w czasie lekcji.

Na koniec ważny apel:

Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) prosimy, aby zostawić dziecko w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły) oraz pilnej konsultacji
z lekarzem. Na zakończenie pragnę jeszcze raz przypomnieć, że Państwo jako rodzic możecie wejść na teren szkoły w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z obowiązkową osłoną ust i nosa
. Ponadto jeszcze raz Państwa proszę o rozmowę z dzieckiem w celu przygotowania go do zmian w zakresie funkcjonowania szkoły.

Z góry dziękuję za wsparcie i współpracę!

Z serdecznymi pozdrowieniami.

                                                                                                             

Wojciech Żerebecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 13

Top