Zarządzenie Prezydenta w sprawie rekrutacji

ZARZĄDZENIE NR 35/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
i klas I publicznych szkół podstawowych
Top