Dzień autyzmu w naszej szkole

Kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tego powodu na całym świecie odbywają się różnego rodzaju happeningi, warsztaty oraz szkolenia mające na celu propagowanie wiedzy, poszerzenie empatii i zrozumienia dla odmiennych potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu oraz zwrócenie uwagi na to, że autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju. W tym roku ze względu na #COVID19 ograniczamy się do informacji przekazywanych za pośrednictwem znaków wyrażających świadomość i solidarność z osobami z ASD i ich Rodzinami.
Niebieski to kolor solidarności z osobami ze spektrum autyzmu.
W poniedziałek 12 maja w SP 13  szczególnie solidaryzujemy się z osobami z ASD i ich Rodzinami i ubieramy się na niebiesko!
Szkolny Samorząd Uczniowski
 przy S P nr 13 w Szczecinie
R. Dudek
Biblioteka szkolna solidaryzując się z osobami z ASD i ich Rodzinami poleca stronę Stowarzyszenia Niebieski Ptak oraz ciekawe książki.

Więcej tutaj.

Top