Obiady

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów na miesiąc styczeń odbędzie się w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

03.01. – 07.01.2022 r.

Opłata wynosi: 15 x 5,00 zł. = 75,00 zł.

Prosimy rodziców o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

88 1020 4812 0000 0302 0166 7419

W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.

Top