Karta rowerowa

Egzamin teoretyczny na kartę rowerową w formie testu, odbędzie się w drugim terminie 3 czerwca o godzinie 15.30 w sali 12 szkoły. Czas na rozwiązanie testu to 35 minut.

Przed przystąpieniem do sprawdzianu należy poznać zbiór zasad dotyczących Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skrócie BRD. Testy BRD na kartę rowerową składają się z 25 pytań. Można je podzielić na kilka podstawowych działów, takich jak:

  • wyposażenie roweru,
  • zachowanie wobec pieszego,
  • sygnalizacja świetlna,
  • pierwsza pomoc,
  • pierwszeństwo przejazdu,
  • znajomość znaków drogowych,
  • przepisy ogólne.

Aby test był zaliczony należy poprawnie odpowiedzieć na 20 pytań (80%)

Część praktyczna sprawdzianu składa się z pojedynczego przejazdu, podczas którego młody rowerzysta będzie egzaminowany z umiejętności kolarskich. Nie wystarczy tylko świetnie jeździć – informacje wyniesione z przygotowania do części teoretycznych trzeba będzie wykorzystać w praktyce. Przyda się też własny rower, z którym jesteśmy dobrze zaznajomieni. Termin egzaminu praktycznego będzie podany po zdaniu egzaminu teoretycznego.

Zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub nauczyciela techniki Magdaleny Piaszczyńskiej w formie Arkusza Zaliczeń. W arkuszu wypełniamy dane osoby ubiegającej się o kartę rowerowa oraz uzyskujemy zgodę rodzica i wychowawcy. Pozostałe pola niewypełniamy.

Kartę rowerowa można uzyskać również w szczecińskim Word

https://szkolenia.word.szczecin.pl/karta-rowerowa/

karta-rowerowa-arkusz-zaliczen

Magdalena Piaszczyńska