Obiady-marzec

Smacznego!

Szanowni Rodzice!

Sprzedaż obiadów za miesiąc marzec odbędzie się w NIEPRZEKRACZALNYM terminie:

22.02. – 28.02.2023 r.

Opłata wynosi: 23 x 6,00 zł. = 138,00 zł.

Obiady będą wydawane od 01.03.2023 r.

Prosimy rodziców o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

88 1020 4812 0000 0302 0166 7419

W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, za który jest wnoszona opłata.

Osoby, które nie dokonają płatności w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej.