Procedury naboru do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/19

Informacje dla rodziców

 

Rekrutacja do  I klasy Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie

 

Złożenie wniosku – 12.03.2018 r. do 29.03.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych 16.04.2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 16.04.2018 r. – 19.04.2018 r.

 

Top