Zapraszamy na półkolonie

003Zapraszamy!
Opłaty dokonujemy na konto szkoły z dopiskiem: Półkolonia zima+ imię i nazwisko dziecka
Nr konta: 88 1020 4812 0000 0302 0166 7419

Top