Organizacja zajęć w dniach 18-20 .04.18

 

  • Klasy 3a i 3b gimnazjum – egzaminy gimnazjalne
  • Dla pozostałych klas dni 18-20.04.2018r. są wolne od zajęć dydaktycznych.
  • W świetlicy zorganizowane są w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz.6.30-16.30
Top