RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Bałtycka 1a, 70 – 880 Szczecin, e-mailowo: sp13@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 46 47 516.

Inspektorem Ochrony Danych jest p. Agnieszka Marciniak, z którą można skontaktować się e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 852 20 93.

Regulamin udostępniania danych osobowych z monitoringu

KLAUZULE_2022

W pliku powyżej znajdują się następujące klauzule:

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Zdalne nauczanie – suplement_zdalne_nauczanie