Rekrutacja do szkół

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące terminów naboru do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.
Top