Ubezpieczenie dzieci

 

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W SP NR 13 W SZCZECINIE

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 będą ubezpieczeni w GOTHAER Towarzystwo Ubezpieczeń SA
( polisa PWB228334 ).  Dzieci ubezpieczone są od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.

Suma ubezpieczenia wynosi: 21.000,00 zł. Wzrost podstawowej sumy ubezpieczenia o 4.000,00 zł w stosunku do roku poprzedniego, wyższa suma ubezpieczenia w  ramach kosztów leczenia z zachowaniem składki z roku ubiegłego. Składka na cały rok wynosi 40,00 zł. W przypadku ubezpieczenia rodzeństwa w SP 13 składka na drugie i kolejne dziecko wynosi po 20,00 zł. Termin na uregulowanie składki to 19 października 2018 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym,  warunkiem ubezpieczenia dziecka w formie grupowej  jest wpisanie go na listę, która będzie dostępna u wychowawcy klasy.
W przypadku zainteresowania Państwa np. wyższymi sumami ubezpieczenia, dodatkowymi klauzulami ubezpieczenie NNW dzieci można zawrzeć on-line uruchomiając poniższy link

http://sprzedaz.gothaer.pl/ubezpieczone-dziecko/r/20389

lub scanując poniższy kod QR

kod