Ubezpieczenie dzieci

 

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W ZS NR 13 W SZCZECINIE

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców kierując się wyborem najlepszej dla uczniów szkoły oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybrała firmę ubezpieczeniową: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., składka za ucznia 37 zł, za drugie i każde kolejne dziecko połowa składki tj. 18,50 zł. Suma ubezpieczenia to 15.000 zł. Przy zgłaszaniu szkody należy podać nr polisy INB-030530 (rok szkolny 2016/17), (INB- 030523-rok szkolny 2015/16). W razie problemów proszę skontaktować się z agentem firmy Gothaer: Tomasz.Wrazka@gothaer.pl.
Top