Szkoła Podstawowa nr 13

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13

  • W roku szkolnym 2017/18 w związku z reformą szkolnictwa i stopniowym wygaszaniem gimnazjów nasza szkoła powróciła do nazwy: Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich.

 

  • Od roku szkolnego 2008/2009 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich stała się częścią Zespołu Szkół nr 13

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 13 TWORZĄ:

  • Szkoła Podstawowa nr 13, im. Orląt Lwowskich
  • Gimnazjum nr 31

Chcemy być otwarci na potrzeby naszych wychowanków, dbać o ich bezpieczeństwo i rozwój. Panuje tu przyjazna i życzliwa atmosfera, nikt nie czuje się bezimienny.

Nasza szkoła jest mała, dlatego panuje tu ciepły,  rodzinny klimat  Wszyscy doskonale się znamy a nasi uczniowie są pod dobrą opieką wychowawców, pedagoga, dyrektora i wicedyrektora szkoły.

Posiadamy:

- wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną

-sale lekcyjne

-świetlicę

- wypożyczalnię

- czytelnię z Multimedialnym Centrum Informacji

-nową salę gimnastyczną

-boisko szkolne

-stołówkę szkolną

-sklepik szkolny

-salę internetową

-oddziały przedszkolne

Prowadzimy:

- liczne koła zainteresowań

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- gimnastykę korekcyjną

- SKS

- SKKT

-program powszechnej nauki pływania

Nasz ZS nr 13  pracuje w oparciu o Statut Szkoły oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Zależy nam, by nasza szkoła była postrzegana jako środowiskowa. Dlatego jest ona czynna także popołudniami a uczniowie mogą korzystać z licznej oferty zajęć pozalekcyjnych i rozwijać własne zainteresowania. Każdy nauczyciel prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Odbywają się one w formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć sportowych, konsultacji dla uczniów i rodziców.

Staramy się również, by każdy uczeń mógł rozwijać własną indywidualność. Dowodem jest udział naszych podopiecznych w wielu konkursach i olimpiadach, dzięki którym osiągają liczne sukcesy. Część zajęć dodatkowych jest realizowana ze środków uzyskanych z funduszy Unii Europejskiej. Corocznie nasi uczniowie otrzymują Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina. Posiadamy certyfikat „Szkoły z klasą”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

• stołówka szkolna oferujemy obiady składające się z dwóch dań w

cenie 4,50 zł.

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoły w godz. 7.30-15.30

• pracujemy w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania, który

dostępny jest dla rodziców i uczniów w bibliotece szkolnej i na

stronie internetowej

• w szkole działa świetlica dla uczniów klas młodszych

w godz. 6.30-16.30

• uczestniczymy w programach Szklanka Mleka i Owoce w szkole

Inne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły

Kiedy macie Państwo problemy można zwrócić się o pomoc do:

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Zdrojach

przy ul. Jaśminowej 4, tel. 91-4614-039, 91-4615-793

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Jana Pawła II 42, tel. 91-

464-63-34, 91-464-63-35, 91-464-68-48, całodobowy 19289

• Ośrodek Pomocy Kryzysowej Rodzinie ul. Gryfińska 151,

tel. 91-4600-805

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kaszubska 4,

tel. 91-484-73-42 od 15.30 do 19.30

• MOPR Prawobrzeże ul. Struga 10/12 , tel.91-668-045

Lekcje i przerwy

Lekcje zwykłe                                                Lekcje skrócone

1. 8.00-8.45                                                         8.00-8.30

2. 8.55-9.40                                                         8.40-9.10

3. 9.50-10.35                                                      9.20-9.50

4. 10.45-11.30                                                   10.00-10.30

5. 11.40-12.25                                                   10.40-11.10

6. 12.45-13.30                                                   11.30-12.00

7. 13.40-14.25                                                  12.10-12.40

8. 14.35-15.20                                                  12.50-13.20

9. 15.30-16.15                                                  13.30-14.00