Pracownicy szkoły

Grono pedagogiczne

1. ŻEREBECKI WOJCIECH- Dyrektor Zespołu Szkół nr 13

-wychowanie fizyczne

2. SZUKAŁO IWONA- Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 13

3. WAŚNIOWSKA JOANNA

- grupa przedszkolna O a

4. PŁATEK ELŻBIETA

-nauczanie zintegrowane

- wychowawstwo kl. 2 A

5. KWIATKOWSKA DANUTA

- nauczanie zintegrowane

- wychowawstwo klasa 1 A

- zajęcia wyrównawcze

6. GŁOWACKA BOŻENA

- nauczanie zintegrowane

- zajęcia wyrównawcze

- wychowawstwo kl. 3 A

7. ŻUKOCIŃSKA OTYLIA

-nauczanie zintegrowane

- zajęcia wyrównawcze

- wychowawstwo kl. 3 B

8. WALAS BOGUSŁAWA

- nauczanie zintegrowane

- zajęcia korekcyjno – komp.
- wychowawstwo kl. 1 B

9. TRUSEWICZ IWONA (nauczyciel na urlopie)

- nauczanie zintegrowane

- zajęcia wyrównawcze

- konsultacje logopedyczne

10. LIPIŃSKA MAŁGORZATA

- język niemiecki

- wychowawstwo kl. 6 B

- nauczanie indywidualne

- koło języka niemieckiego

11. KOSTECKA ALEKSANDRA

- język polski

- zajęcia wyrównawcze

- koło języka polskiego

12. NAPIÓRKOWSKA KATARZYNA

- język polski

- wychowawstwo kl.4 A

- zajęcia wyrównawcze

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- nauczanie indywidualne

13. KAWAŁEK BARBARA

- technika

- informatyka

- wychowawstwo kl. 6 A

- koło informatyczne

- nauczanie indywidualne

14. PIASZCZYŃSKA MAGDALENA

-wychowawstwo klasa 5B

-informatyka , technika

15. CHWIL – ŻEREBECKA KATARZYNA

- przyroda

-wychowawstwo kl. 5 A

- nauczanie indywidualne

16. KRAWIEC ELŻBIETA

- matematyka

- zajęcia wyrównawcze

- nauczanie indywidualne

17.SAMBORSKA BEATA

- muzyka

- plastyka

- zespół muzyczny

- zajęcia świetlicowe

- nauczanie indywidualne

18. KOLER – TOMASZEWSKA EWA

- religia

-wychowawstwo kl. 2 B GM

- nauczanie indywidualne

19. KS.  SZYNKOWSKI KRZYSZTOF

- religia

20. WYGLĄDACZ ARKADIUSZ

- wychowanie fizyczne

- gimnastyka korekcyjna

- SKKT

- SKS

21. DUDEK RADOSŁAW

- wychowanie fizyczne

- SKS

22. KOWALCZYK LUCYNA (nauczyciel na urlopie)

- biblioteka

-czytelnia

-wychowanie do życia w rodzinie

23. SAGAN BEATA

- pedagog szkolny

-świetlica

24. FYSZ BARTOSZ

- j. angielski

25 .KAŹMIERCZAK AGATA

- nauczyciel świetlicy

26. BIAŁEK AGATA (nauczyciel na urlopie)

- j.polski – gimnazjum

27. NOWAK KATARZYNA

-wychowawstwo kl.2 A gimnazjum

- język niemiecki – gimnazjum

28. BARAŃSKA EWA

-wychowawstwo kl. 3 gimnazjum

- matematyka – gimnazjum

29. ANDRZEJEWSKA ANNA (nauczyciel na urlopie)

- matematyka- gimnazjum

- chemia- gimnazjum

30. BIAŁEK HANNA

- fizyka- gimnazjum

31. LINKOWSKA WIOLETTA

-wychowawstwo kl. 1 A gimnazjum

- historia – gimnazjum

KOZŁOWSKA MIROSŁAWA

32. KOZŁOWSKA MIROSŁAWA

- geografia – gimnazjum

33. GRZYB ROMAN

-edukacja dla bezpieczeństwa – gimnazjum

34. PIASECKI WALDEMAR

-chemia – gimnazjum

35. MIROSŁAWA KOZŁOWSKA

-matematyka – gimnazjum

36. WOŁOWSKA MAGDALENA

-wychowawstwo – kl. 2 B

37. WIŚNIEWSKA BARBARA

-biblioteka szkolna

-wychowanie do życia w rodzinie

Administracja

1. AMERYK BARBARA – główny księgowy

2. KRYJ MAGDALENA -specjalista d/s kadr i płac

3. TOPORKIEWICZ ELŻBIETA- kierownik adm.gosp.

4. IWONA FORTUNA – sekretarz  szkoły podstawowej

Pracownicy obsługi

1. FIEDCZAK BARBARA – kucharz

2. SKOTNICKA AGNIESZKA – kucharz

3. ZALEWSKA EWA – szatniarka

4. KIESTRZYŃSKA BOŻENA – woźna, sprzątaczka

5. WERYK WALDEMAR – konserwator, woźny, dozorca

6. WIERZBICKI STANISŁAW – pracownik d/s lekkich

7. POPŁAWSKA DANUTA – sprzątaczka

Top