Pracownicy szkoły

GRONO PEDAGOGICZNE

1. SZUKAŁO IWONA- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

-nauczanie zintegrowane

2. BRZOZOWSKA ANNA- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

-nauczanie zintegrowane

3.  MOREL AGATA

- grupa przedszkolna

4. WISZNIEWSKA KATARZYNA

- grupa przedszkolna

5. FILIPIAK JAGODA

- grupa O

6. FABISZEWSKA ANNA

- grupa O

7. KRUSZCZYŃSKA MAŁGORZATA

- grupa O

8. BARBARA MARACH

- grupa O

9. WIETECKA BEATA

- przedszkole

10. WRÓBLEWSKA ALEKSANDRA

- przedszkole

11. WCISŁO ANNA

- przedszkole

12. PŁATEK ELŻBIETA

-nauczanie zintegrowane

13. KWIATKOWSKA DANUTA

- nauczanie zintegrowane

14.WOŁOWSKA MAGDALENA

- nauczanie zintegrowane

15. WALAS BOGUSŁAWA

- nauczanie zintegrowane

16. TRUSEWICZ IWONA

- nauczanie zintegrowane

17. BRZOZOWSKA ANNA

- nauczanie zintegrowane

18. ŻUKOCIŃSKA OTYLIA

-nauczyciel świetlicy

19. KAŹMIERCZAK AGATA

-nauczyciel świetlicy

20. LIPIŃSKA MAŁGORZATA

- język niemiecki

21. KULA MAŁGORZATA

- j. angielski

22. NAPIÓRKOWSKA KATARZYNA

- język polski

23. DURZYŃSKA DARIA

- język polski

24. PIASZCZYŃSKA MAGDALENA

-informatyka , technika

25. CHWIL – ŻEREBECKA KATARZYNA

- przyroda

26. SIEPKA MILENA

- geografia

27. SAMBORSKA BEATA

- muzyka

- plastyka

28. KOLER – TOMASZEWSKA EWA

- religia

29. KS.  SZYNKOWSKI KRZYSZTOF

- religia

30. WYGLĄDACZ ARKADIUSZ

- wychowanie fizyczne

31. DUDEK RADOSŁAW

- wychowanie fizyczne

32. KOWALCZYK LUCYNA

-wychowanie do życia w rodzinie

33. SAGAN BEATA

- pedagog szkolny

34. BIAŁEK AGATA

- j.polski

35. NOWAK KATARZYNA

- język niemiecki

36. BARAŃSKA EWA

- matematyka

37. ANDRZEJEWSKA ANNA

- matematyka, chemia

38. BIAŁEK HANNA

- fizyka

39. LINKOWSKA WIOLETTA

- historia

40. MAKAREWICZ BEATA

-biblioteka szkolna

41. GRZYB ROMAN

-edukacja dla bezpieczeństwa

42. PIETRAS MAGDALENA

43. TOMCZYK JAN

- j. angielski

44. WESZNER KATARZYNA

- pomoc nauczyciela

45. NAWROCKA BARBARA

- pomoc nauczyciela

Pracownicy administracji

1. ADAMSKA AGNIESZKA – główna księgowa

2. KAZIMIERCZYK MONIKA – starsza księgowa

3.  WOŹNIAK EWA- kierownik adm.gosp.

4.  ZAMBORSKA EWA – sekretarz  szkoły podstawowej

Pracownicy obsługi

1. FIEDCZAK BARBARA – kucharz z funkcją intendenta

2. SKOTNICKA AGNIESZKA – kucharz

3. KIESTRZYŃSKA BOŻENA – szatniarka

4. FIEDCZAK SYLWESTER – pracownik d/s lekkich

5. GIERAJ IWONA – sprzątaczka

6. DROZD KAROLINA – pomoc kuchenna, woźna oddziałowa

7. CZUBEK IWONA – sprzątaczka

8. GIERAJ KRZYSZTOF- woźny