Biblioteka

CZYTANIE ROZWIJA ROZUM MŁODZIEŻY, ODMŁADZA CHARAKTER STARCA, USZLACHETNIA W CHWILACH POMYŚLNOŚCI, DAJE POMOC I POCIESZENIE W PRZECIWNOŚCIACH.
CYCERON

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA:

WYPOŻYCZALNIA                                                              CZYTELNIA

Poniedziałek – 11.00 – 14.00                              Poniedziałek – 8.45 – 11.00
Wtorek –   11.00-14.00                                        Wtorek -  8.00- 11.00
Środa - 8.30-10.45                                                Środa-nieczynne
Czwartek – 8.30-11.45                                          Czwartek – 11.45-14.30
Piątek – 8.00 – 11.30                                             Piątek -  11.30-12.45

 

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH LEKTUR SZKOLNYCH
DLA UCZNIÓW KLAS  I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa I

A.Bahdaj Pilot i ja
W.Bełza Kto ty jesteś?
W.Broniewski Dla dzieci
J.Brzechwa Brzechwa dzieciom
J.Duszyńska Cudaczek Wyśmiewaczek
J.Grabowski Czarna owieczka
Cz.Janczarski Jak Wojtek został strażakiem
H.Januszewska Kopciuszek
M.Jaworczakowa Jacek, Wacek i Pankracek
M.Konopnicka Co słonko widziało
M.Konopnicka Na jagody
M.Kownacka Kukuryku na ręczniku
J.Papuzińska Nasza mama czarodziejka
J.Porazińska Psotki i śmieszki
E.Szelburg-Zarembina Najmilsi
J.Tuwim Wiersze dla dzieci

Klasa II

H.Ch.Andersen Dziecię elfów
A. i Cz. Centkiewiczowie Zaczarowana zagroda
J.Grabowski Puc, Bursztyn i goście
J.Guro Wakacyjna przygoda
G.Knutsson Przygody Filonka Bezogonka
M.Kruger Karolocia
J.Kryłow Bajki dla dzieci
H.Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta
S.Michałow Nie płacz, koziołku
A.A.Milne Kubuś Puchatek
Ch.Perrault Bajki
J.Porazińska Szewczyk Dratewka
E.Szelburg-Zarembina Idzie niebo ciemną nocą

Klasa III

Ch.H.Andersen Baśnie
W.Chotomska Dzieci Pana Astronoma
Cz.Centkiewicz Anaruk, chopiec z Grenlandii
M.Jaworczakowa Oto jest Kasia
H.Kostyrka Klechdy domowe
M.Kownacka Kajtkowe przygody
A.Lindgren Dzieci z Bullerbyn
K.Makuszyński Awantura o Basię
R.Pisarski O psie, który jeździł koleją
J.Ratajczak Ziarenka maku
S.Wortman U złotego źródła. Baśnie polskie

 

WYKAZ LEKTUR WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY 4 – 8

Klasa IV

Lektura obowiązkowa:

Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa
Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
René Gościnny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)
Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (opisy)
Joanna Olech, Dynastia Miziołków
Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
Wybrane podania i legendy polskie
Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Kot w butach, Sinobrody
Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
Jeanne Marie Leprince de Beaumont, Piękna i Bestia
Wybrane wiersze:Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima.

Lektura uzupełniająca:

Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy
Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść
Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy
Maria Kownacka, Zofia Malicka, Dzieci z leszczynowej górki
Selma Lagerlöf, Cudowna podróż
Sat-okh, Biały mustang

Klasa V

Lektura obowiązkowa:
Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje)
Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni
Bolesław Prus, Katarynka
Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
Seweryna Szmaglewska, Czarne Stopy
Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Edypie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce
Biblia, powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne
Wybrane wiersze Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Anny Kamieńskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza.

Lektura uzupełniająca:
Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów
Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo
Karol May, Winnetou
Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść
Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa
Bolesław Prus, Kamizelka
Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera
Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VI

Lektura obowiązkowa:
Antoni Czechow, Kameleon, Śmierć urzędnika
Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
Ignacy Krasicki, wybrane bajki
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (polowanie oraz koncert Wojskiego)
John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
Wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta.

Lektura uzupełniająca:
Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie
Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli
Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów
Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty)
Kornel Makuszyński – wybrana powieść
Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
Alfred Szklarski, wybrana powieść
Katarzyna Zychla, Dziewczynka tańcząca z wiatrem
Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VII

Lektura obowiązkowa:
Charles Dickens, Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro, Zemsta
Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII
Ignacy Krasicki, Żona modna
Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz (historia Polski)
Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
Stefan Żeromski, Siłaczka
Wybrane wiersze Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

Lektura uzupełniająca:
Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna
Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
Helena Keller, Widzieć przez trzy dni
Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Beata Obertyńska, Z  domu niewoli (fragmenty)
Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy
Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)
Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VIII

Lektura obowiązkowa:
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Juliusz Słowacki, Balladyna
Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
Wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka.

Lektura uzupełniająca:
Bogdan Bartnikowski, Dzieciństwo w pasiakach
Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)
Suzanne Collins, Igrzyska śmierci
Arkady Fiedler, Dywizjon 303
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty)
Nela Mała Reporterka, Nela na kole podbiegunowym
E.-E. Schmitt, Oskar i pani Róża
Wybór innych utworów tekstów kultury, w tym wierszy współczesnych poetów i reportaży.

 

 

Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej; ośrodkiem informacji który powinien służyć nie tylko uczniom i nauczycielom, ale także rodzicom. Stanowi również integralną część szkoły, która bierze udział w realizacji podstawowych funkcji placówki w stosunku do uczniów: kształcąco-wychowawczej, diagnostyczno-prognostycznej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej.
Prawidłowe funkcjonowanie każdej biblioteki szkolnej wyznaczają akty normatywne i dokumenty wytyczające kierunki działań placówek oświatowych.

Wśród podstawowych dokumentów normalizujących pracę biblioteki szkolnej, wyznaczających jej miejsce, rolę i zadania, wymienić należy:
- statut szkoły,
- plan pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły,
- plan rozwoju, wizja i misja szkoły,
- ustawy, rozporządzenia i normy (akty normatywne).

Funkcje i zadania bibliotek określa Ustawa o bibliotekach (Dz.U nr 85, poz. 539) W myśl tej ustawy biblioteki:
- służą zachowaniu dziedzictwa narodowego,
- organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej,
- biblioteki szkolne służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

Do głównych zadań bibliotek, zgodnie z ustawą, należą:
- gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników (przede wszystkim udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych i innych ośrodków oraz współdziałanie z archiwami w tym zakresie),
- prowadzenie działalności bibliograficznej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

Praca nauczyciela-bibliotekarza szkolnego jest głównie nastawiona na czytelnika indywidualnego. Wolna od przymusu atmosfera, bezpośredni, nie skrępowany ocenami szkolnymi kontakt z uczniem, życzliwa porada bibliotekarza, wolny dostęp do różnych źródeł informacji – to atuty sprzyjające kształtowaniu się prawidłowego wzorca kultury czytelniczej ucznia.

Biblioteki szkolne w zreformowanym systemie edukacji przestają pełnić wyłącznie tradycyjne zadania gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Przejmują nowe funkcje:
- wspomagania nauczycieli i uczniów w realizacji programów nauczania i wychowania,
- kształcenia umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania techniką informacyjną
- rozwijania sprawności umysłowych i osobistych zainteresowań uczniów.

Nowoczesna biblioteka szkolna pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni szkoły, w której uczniowie pod kierunkiem nauczycieli nabierają umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i opanowania technik poszukiwania informacji po to, by rozwiązać różne problemy i wykonywać zadania niezbędne do przyszłego pomyślnego funkcjonowania w społeczeństwie. Charakterystyczne dla takiego modelu biblioteki szkolnej jest gromadzenie wszelkiego typu dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych, które mogą być przydatne w nauczaniu. Biblioteka przekształcona w tzw. mediatekę pełni wówczas rolę multimedialnego centrum informacyjnego szkoły.

Nowa rola bibliotek szkolnych wiąże się z komputeryzacją i wykorzystaniem technologii informacyjnej w szerokim zakresie, a co za tym idzie – właściwym wyposażeniem bibliotek i odpowiednim przygotowaniem kompetentnych nauczycieli bibliotekarzy.
Biblioteki szkolne mogą też spełniać funkcje informacyjne i poradnicze dla lokalnego środowiska. Jest to szczególnie ważne wszędzie tam, gdzie księgozbiory własne uczniów i biblioteki domowe są niewielkie. Właściwie dobrany i rozbudowany księgozbiór podręczny oraz zbiór wydawnictw pedagogicznych dla rodziców odgrywa wówczas ważną rolę edukacyjną.

Współczesna biblioteka spełnia wielorakie funkcje. Niewątpliwie punktem odniesienia wszystkich tych funkcji jest czytelnik, jego potrzeby i zainteresowania. Toteż podstawowym zadaniem placówki jest wnikliwe dostosowanie się do rzeczywistych potrzeb jej użytkowników. Jednakże istnieje potrzeba stworzenia nowego modelu aktywności kulturalnej młodych ludzi, który stanie się konkurencją dla biernej monokultury oferowanej przez media elektroniczne, a jednocześnie sprosta wyzwaniom nowoczesności.

Charakterystyka zbiorów biblioteki SP13

Podstawą istnienia i funkcjonowania biblioteki są jej zbiory. Wywierają one zasadniczy wpływ na zaspokojenie potrzeb czytelniczych uczniów, wynikających z pracy szkolnej i zainteresowań indywidualnych, na rodzaj ich lektury oraz na wykorzystanie materiałów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Dlatego gromadząc zbiory w naszej bibliotece, uwzględniam jej profil. Zawartość treściowa książek odpowiada wymaganiom programów szkolnych oraz aktualnym i perspektywicznym zadaniom biblioteki szkolnej.

W naszej placówce zgromadzono następujące piśmiennicze materiały biblioteczne:

- podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie ogólne i specjalistyczne, słowniki językowe i znaczeniowe, leksykony, informatory, poradniki, przewodniki, plansze),
- lektury obowiązkowe i uzupełniające, literaturę piękną i popularnonaukową, podręczniki szkolne, materiały i wydawnictwa dotyczące naszej miejscowości i regionu, literaturę pedagogiczną, w tym materiały metodyczne dla nauczycieli, czasopisma dla dzieci i młodzieży.

Materiały niepiśmiennicze gromadzone w bibliotece to: filmy dydaktyczne na kasetach VHS i płytach DVD, taśmy magnetofonowe, inne dokumenty elektroniczne.

W naszej bibliotece szkolnej materiały przeznaczone dla uczniów stanowią 75% całości zbiorów, pozostałe 25% przypada na zbiory dla nauczycieli. Ogółem biblioteka liczy 11214 woluminów.

W skład literatury popularnej wchodzą: encyklopedie, słowniki, biografie, literatura społeczno-polityczna, nauki matematyczno-przyrodnicze, nauki stosowane, sport, sztuka, geografia, historia, literatura pedagogiczna. Informacji o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie można szukać w czasopismach lub w Multimedialnym Centrum Informacyjnym, korzystając z Internetu. W celu sprawnego pełnienia służby informacyjnej, nasza biblioteka posiada aparat informacyjny, dostosowany do potrzeb czytelników i rodzajów porad udzielanych przez bibliotekarza. W jego skład wchodzą księgozbiór podręczny i katalogi.

Księgozbiór podręczny

Podstawowym elementem warsztatu informacyjnego jest księgozbiór podręczny, zawierający publikacje o charakterze ogólnoinformacyjnym. Poszukiwanie wiadomości rzeczowych z określonych dziedzin należy rozpocząć od ogólnego źródła, jakim są encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki rzeczowe oraz informatory. Encyklopedie posiadają niekiedy przy poszczególnych hasłach krótkie wskazówki bibliograficzne, czyli literaturę przedmiotu, odsyłając w ten sposób do źródeł szczegółowych. W naszej bibliotece księgozbiór podręczny liczy około 2000 woluminów. Składa się głównie z wydawnictw informacji bezpośredniej: encyklopedii ogólnych, encyklopedii specjalnych, słowników językowych, słowników rzeczowych, przewodników, leksykonów, atlasów, informatorów.

Katalogi

Główną funkcją katalogów jest dostarczanie informacji o dokumentach znajdujących się w bibliotece. W naszej bibliotece szkolnej używa się katalogu alfabetycznego oraz katalogu rzeczowego.

Regulamin biblioteki

- Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
- Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
- Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo dwie książki na okres dwóch tygodni.
- Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.
- Bezpośrednia wymiana książek między uczniami jest niedozwolona.
- W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi: odkupić taką samą książkę lub odkupić książkę o podobnej wartości. O wartości i przydatności pozycji do odkupienia decyduje bibliotekarz.
- Czytelnicy powinni dbać o zachowanie ciszy w bibliotece, a także obchodzić się kulturalnie z książkami, katalogami i innym majątkiem biblioteki.
- Z encyklopedii, słowników i czasopism można korzystać tylko w bibliotece.
- Trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie książki do biblioteki szkolnej.

Multimedialne Centrum Informacyjne

Multimedialne Centrum Informacyjne działa w naszej bibliotece od 2006 roku. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Edukacji wyposażyło placówkę w cztery stanowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Stały dostęp do Internetu umożliwia uczniom korzystanie z edukacyjnych walorów Sieci.

Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego

- Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.
- Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
- Centrum jest czynne w godzinach pracy czytelni.
- Z Centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły.
- Uczniowie przed wejściem do Centrum pozostawiają kurtki w szatni, a plecaki w wypożyczalni.
- Korzystanie z Centrum wymaga zgody bibliotekarza.
- Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań).
- Bez zezwolenia bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego ani sposobu logowania.
- Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
- Dyskietki i płyty przed użyciem należy sprawdzić programem antywirusowym.
- Z nagrywarki CD-ROM, skanera i drukarki można korzystać po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
- Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
- Za nagminne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas.
- Za sporadyczne nieprzestrzeganie regulaminu uczeń otrzyma jednorazowy zakaz korzystania z Centrum.
- W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Centrum Multimedialnego, czas pracy przy komputerze będzie ograniczany.
- Wykorzystywanie Centrum Multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dozwolone w przypadku wolnych stanowisk.
- Zabronione jest korzystanie z „Gadu – Gadu”, „czatów”, ze stron o treściach nieprzyzwoitych i szkodliwych
- Nie wolno zmieniać ustawień komputera ani instalować nowych programów .

Rola czytania w życiu dziecka

Umiejętność czytania jest dziecku konieczna nie tylko w procesie kształcenia, lecz również w życiu codziennym. Lektura sprzyja wzbogacaniu słownictwa, stymuluje wyobraźnię i umiejętność myślenia. Kontakt z książką zapewnia przeżycia wewnętrzne i pozwala na utożsamienie się z bohaterami, co ma wielki wpływ na rozwój społeczny i emocjonalny małego człowieka. Dzięki czytaniu uczy się on kochać, poznaje współczucie, odczuwa podziw dla bohaterskich czynów, jak również niechęć wobec negatywnych postaci występujących w opowieści. Obcowanie z literaturą pomaga w zaspokojeniu potrzeb estetycznych, dostarcza dziecku wiedzy o świecie oraz wzorców zachowań. Obserwując losy książkowych bohaterów, młody człowiek ma okazję zetknąć się z różnymi postawami moralnymi, co sprzyja wyrabianiu pozytywnych cech charakteru. Lektura wywiera wpływ na postrzeganie dobra i zła; dzięki niej dziecko
nieraz poznaje lepiej własną psychikę, a przez to uczy się dostrzegać i
rozumieć potrzeby innych osób. Czytelnictwo może również zaspokajać
potrzebę rozrywki, kompensacji i akceptacji społecznej. Nie do przecenienia jest pozytywny wpływ książki na rozwój wyobraźni twórczej. Pod wpływem literatury nieraz dochodzi do wyzwolenia przeróżnych form ekspresji artystycznej; jednym z najczęstszych jej przejawów jest twórczość plastyczna.

Ogromną wartość ma głośne czytanie dzieciom przez rodziców, towarzyszy mu bowiem atmosfera szczególnego kontaktu z bliską osobą. Zwłaszcza w przypadku młodszego dziecka ważne jest zaangażowanie się dorosłego pośrednika w przekaz tekstu; głównie od tego zależy intensywność doznań malca w czasie lektury. Bliskość psychiczna z czytającym i silny związek emocjonalny mają tu niejednokrotnie większe znaczenie niż sama wartość artystyczna utworu.

Wspólne czytanie sprzyja pogłębianiu więzi rodzinnych, stanowiąc czynnik chroniący młodego człowieka przed uzależnieniem od telewizji czy komputera; pomaga również opierać się szkodliwym wpływom ze strony kultury masowej. Dziecko nabywa umiejętności słuchania, racjonalnego myślenia, komunikacji z innymi. Lektura rozwija wyobraźnię, wiedzę oraz inteligencję emocjonalną, uczy ładnego wypowiadania się, czasem skłania do samodzielnego wymyślania opowieści.

Głośne czytanie sprzyja rozwijaniu zainteresowania młodego człowieka literaturą; odczytanie przez rodzica fragmentu książki może skłonić dziecko do samodzielnego kontynuowania lektury. W ten sposób kładzie się podwaliny pod późniejsze zamiłowania czytelnicze oraz nawyk zdobywania wiedzy.

Wspólne przeżywanie lektury, także w przypadku dorastających dzieci, pomaga we wzajemnym poznaniu się rodziców i potomstwa. Niejednokrotnie książka bywa wstępem bądź pretekstem do szczerych rozmów o poważnych sprawach, a zatem daje okazję do kształtowania postaw moralnych młodego człowieka, pomagając mu wyjść zwycięsko z pułapek okresu dojrzewania.

Propagowaniu głośnego czytania służą akcje „Cała Polska czyta dzieciom” i „Poczytaj mi mamo”.

Chociaż to dom jest pierwszym środowiskiem, w którym kształtuje się stosunek młodego człowieka do książki, ważna rola przypada również szkole, szczególnie zaś – bibliotece szkolnej. Dlatego też podejmuję wiele zabiegów, by zachęcić uczniów do lektury. W przypadku najmłodszych dzieci działania te polegają przede wszystkim na urządzaniu akcji głośnego czytania, kierowanych nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale i do przedszkolaków.

Inną formą popularyzacji są konkursy czytelnicze, dające młodym ludziom możliwość zaprezentowania własnej wiedzy oraz zaspokajające potrzebę zdrowej rywalizacji i osiągnięć.

Za bardzo atrakcyjną formę przekazu uchodzą przedstawienia, oparte na motywach znanych książek. Ta droga propagowania czytelnictwa oddziałuje szczególnie na młodocianych aktorów, którzy mocno angażują się w przedsięwzięcie. Jednocześnie widzowie mają możliwość zapoznać się z daną fabułą, co często pobudza ciekawość i skłania ich do sięgnięcia po literacki pierwowzór.

Niejednokrotnie wykorzystuję gazetki ścienne, by polecić uczniom szczególnie wartościowe dzieła. Dzięki temu dzieci dowiadują się więcej o zasobach biblioteki, mogą też zorientować się, czy tematyka omawianych książek odpowiada ich zainteresowaniom. Umiejętnie skonstruowany opis zachęca do zapoznania się z polecanym wydawnictwem.

Przeprowadzane regularnie ankiety czytelnicze stanowią cenną wskazówkę dla bibliotekarza; dowiaduję się dzięki nim, co dzieci i młodzież czytają najchętniej, a także w jakim zakresie należy uzupełnić księgozbiór biblioteki.

Inną formą propagowania czytelnictwa są imprezy czytelnicze np.: wieczorki literackie, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych lub akcja „Uwalniania Książek”.

Mimo, iż głównie dom rodzinny kształtuje zamiłowania i zainteresowania dzieci, szkoła zaś wspomaga rodziców, jednakże to włodarze naszego miasta decydują w dużej mierze o dostępności i atrakcyjności oferty lokalnej. Sądzę zatem, że łożenie przez władze miasta na placówki np.: wychowania pozaszkolnego, kulturalne, sportowe, kluby itd., proponujące określone sposoby spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież, jest inwestycją ze wszech miar opłacalną, bo przynoszącą poważne, aczkolwiek nie natychmiastowe korzyści.

Bibliotekarz szkolny Lucyna Kowalczyk

 

 

Top