Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

Bliższych informacji udzielają wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia i osoba prowadząca:

 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym „Zawsze liczę na matematykę” -  Iwona Szukało
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym „Myślę kreatywnie” -  Katarzyna Napiórkowska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym „Ciekawi potrafią więcej” – Marta Chwil – Żerebecka
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami/ socjoterapeutyczne – Beata Sagan
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami /korekcyjno – kompensacyjne – Bogusława Walas
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami /korekcyjno – kompensacyjne – Katarzyna Napiórkowska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami  /logopedyczne- Iwona Trusewicz
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami /wyrównawcze – Agata Białek
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami /wyrównawcze – Katarzyna Napiórkowska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami /wyrównawcze – Ewa Gruszczyńska – Barańska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami  /wyrównawcze – Anna Andrzejewska
 • Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków „W ogrodzie pięknej mowy” – Iwona Trusewicz
 • Program Wspierania Nauki Języków Obcych  „Deutsch sprechen”- Małgorzata Lipińska
 • „Eko- szycie – Eko- życie” – Magdalena Wołowska
 • Rytmika w oddziałach przedszkolnych – Beata Samborska