Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

W bieżącym roku szkolnym każdy nauczyciel prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Odbywać się one będą w formie kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć sportowych, opieki świetlicowej, konsultacji indywidualnych dla uczniów i rodziców.
Bliższych informacji udzielają wychowawcy i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia:

 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym -  Marta Chwil-Żerebecka
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym -  Ewa Gruszczyńska-Barańska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym – Wiktoria Oleszczuk
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem Zdolnym Innowacja – Ewa Gruszczyńska-Barańska
 • Indywidualny Program Nauki – Ewa Gruszczyńska-Barańska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Ewa Gruszczyńska-Barańska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Katarzyna Napiórkowska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Iwona Trusewicz
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Marta Chwil-Żerebecka
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Anna Andrzejewska
 • Szkolne Koło Pracy z Uczniem z Trudnościami – Wiktoria Oleszczuk
 • Program Wspierania Nauki Języków Obcych – Katarzyna Nowak

 

Zajęcia dodatkowe wynikające z art.42 KN

 • Andrzejewska Anna – Zaj.wyrównawcze z matematyki PPP, konsultacje z chemii
 • Rawicka Anna- Zaj.wyrównawcze z jęz.polskiego PPP Gim,
 •   Białek Hanna – Konsultacje z fizyki
 •   Dudek Radosław – SKS
 • Fysz Bartosz – świetlica
 •   Głowacka Bożena – świetlica
 •   Gruszczyńska-Barańska Ewa – Zaj.wyrównawcze z matematyki PPP
 •   Piaszczyńska Magdalena -  świetlica
 •   Linkowska Wioletta – Konsultacje z historii
 •   Koler-Tomaszewska Ewa – Koło teatralne GIM, koło liturgiczne SP
 • Kozłowska Mirosława – Konsultacje z geografii
 •   Grzyb Roman – Konsultacje z EDB
 •   Krawiec Elżbieta – Zaj.wyrównawcze z matematyki PPP SP
 •   Kowalczyk Lucyna – Świetlica, zajęcia multimedialne
 •   Lipińska Małgorzata – przygotowanie do sprawdzianu, konsultacje z j.niemieckiego
 •  Napiórkowska Katarzyna – Zaj.wyrównawcze z jęz.polskiego PPP SP z.k-k 4-6
 •   Nowak Katarzyna – przygotowanie do sprawdzianu, koło językowe
 • Oleszczuk Wiktoria – zaj.wyrównawcze
 •   Sagan Beata – Świetlica, zaj.socjoterap.
 • Trusewicz Iwona – zaj.wyrównawcze, zaj.logopedyczne
 • Walas Bogusława – z.k-k kl.1-3, zaj.wyrównawcze
 •   Wyglądacz Arkadiusz – SKS
 •   ks.Dąbrowski Dariusz – Koło liturgiczne, zespół muzyczny – SB
 • Kaźmierczak Agata – świetlica
 •   Kwiatkowska Danuta – zaj.wyrównawcze
 •   Kawałek Barbara  – Świetlica, konsultacje -informatyka, technika
 •  Żerebecka Katarzyna – konsultacje
 •   Pietras Magdalena – świetlica
 •   Samborska Beata – zaj.muzyczne
 • Żukocińska Otylia -zaj.wyrównawcze
Top