SKS

Zajęcia SKS dziewcząt odbywają się w środy o godz. 15.20 – prowadzi je p. A Wyglądacz.
Zajęcia SKS chłopców odbywają się w poniedziałki o godz. 15.20 – prowadzi je p. R. Dudek.
W zajęciach uczestniczą dziewczęta i chłopcy z klas IV–VI. Uczniowie w ramach zajęć SKS podnoszą swoje umiejętności i zainteresowania z zakresu gier zespołowych, głównie piłki siatkowej i piłki nożnej.
W ramach zajęć doskonalą taktykę i technikę gry, a także umiejętności wykonywania poszczególnych elementów poznanych podczas zajęć wychowania fizycznego. Podczas zajęć występuje element współpracy oraz sportowej rywalizacji między zawodnikami.
W ramach SKS zorganizowano rozgrywki i turnieje sportowe w których uczestniczyły dziewczęta i chłopcy z naszej szkoły.
Podczas zajęć SKS uczniowie przygotowują się, a następnie biorą udział w Międzyszkolnych rozgrywkach organizowanych przez MOS i zaprzyjaźnione szkoły. Dzięki czemu mogą nawiązywać kontakty i rywalizować z rówieśnikami z innych szkół.
Dzięki zajęciom SKS uczniowie mają możliwość dobrej zabawy, aktywnego spędzania wolnego czasu, oraz nawiązania kontaktów towarzyskich z uczniami z innych klas i szkół.
Uczestnicząc w zawodach, imprezach sportowych robimy zdjęcia, które później można obejrzeć na tablo umieszczonych na szkolnym korytarzu oraz stronie internetowej.

Zajęcia Korekcyjne

Zajęcia korekcyjne odbywają się 2 razy w tygodniu w wtorki i środy. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. W zajęciach uczestniczy regularnie 30 osób z klas nauczania początkowego. Największą grupę stanową uczniowie klas I. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy ćwiczebne. Każda grupa ćwiczy raz w tygodniu. Uczniowie którzy maja ochotę i czas mogą przychodzić również na zajęcia innej grupy.
Dzieci biorą udział w zajęciach gimnastycznych – poprawiających aparat ruchowy, ogólnorozwojowych, wzmacniających i rozciągających mięśnie RR, NN, T i kl. piersiowej, a także wykonują ćwiczenia oddechowe.
W celu urozmaicenia zajęć, ćwiczenia przeplatane są grami i zabawami ruchowymi, torami przeszkód oraz obwodami ćwiczebnymi. Na zajęciach wykorzystywane są dostępne przybory i przyrządy gimnastyczne oraz przybory niekonwencjonalne (np. gazety, ręczniki).
W ramach zajęć gimnastycznych przeprowadzono z uczniami testy sprawności fizycznej mające na celu sprawdzenie siły mięśni brzucha i klatki piersiowej.

Top