Wykaz lektur dla gimnazjum

WYKAZ LEKTUR WEDŁUG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA KLAS 1-3 GIMNAZJUM

Teksty poznawane w całości – nie mniej niż 5 pozycji książkowych w roku szkolnym oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości
 Jan Kochanowski – wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII);
 William Szekspir Romeo i Julia;
 Molier Świętoszek lub Skąpiec;
 Ignacy Krasicki – wybrane bajki;
 Aleksander Fredro Zemsta;
 Adam Mickiewicz – wybrana ballada, Dziady cz. II, Reduta Ordona;
 Bolesław Prus lub Eliza Orzeszkowa – wybrana nowela;
 Henryk Sienkiewicz – wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy lub Potop);
 wybrane wiersze następujących poetów XX w.: Maria
Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Czesław Miłosz, ks. Jan Twardowski, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert;
 Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec lub Arkady Fiedler Dywizjon 303;
 utwór podejmujący problematykę Holokaustu, np. wybrane opowiadanie Idy Fink;
 Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane utwory;
 Stanisław Lem – wybrane opowiadanie;
 Sławomir Mrożek – wybrane opowiadanie;
 Antoine de Saint Exupéry Mały Książę;
 wybrana powieść przygodowa; wybrana młodzieżowa powieść
obyczajowa (np. Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej lub innych współczesnych autorów podejmujących problematykę dojrzewania);
 wybrany utwór fantasy (np. Ursuli Le Guin, Johna Ronalda Reuela Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego);
 wybrany utwór detektywistyczny (np. Arthura Conan Doyle’a lub Agaty Christie);
 wybrane opowiadanie z literatury światowej XX w. (inne niż wskazane wyżej);
 wybrana powieść współczesna z literatury polskiej i światowej (inna niż wskazana wyżej);
 inne pozycje książkowe wskazane przez nauczyciela lub zaproponowane przez uczniów (przynajmniej jedna rocznie).
Teksty poznawane w całości lub w części:
 Homer Iliada i Odyseja lub Jan Parandowski Przygody Odyseusza;
 Pieśń o Rolandzie;
 Juliusz Słowacki Balladyna;
 Miron Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego;
 Ryszard Kapuściński – wybrany utwór.
 Biblia (opis stworzenia świata i człowieka z Księgi Rodzaju, przypowieść ewangeliczna, hymn św. Pawła o miłości);
 wybrane mity greckie.
Wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu; wybrany komiks

Top