Regulamin SP 13

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 im. Orląt Lwowskich
1. Uczniowie przychodzą najwcześniej na 20 min., a najpóźniej na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają ją po zakończeniu swoich zajęć. W warunkach pandemicznych uczniowie przychodzą najwcześniej na 10 min. przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają ją niezwłocznie po zakończeniu swoich zajęć.
 Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć – podczas lekcji i przerw;
 Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych;
 Zwolnienie ucznia przez rodziców z części zajęć może nastąpić osobiście lub w formie pisemnej lub elektronicznej – dziennik elektroniczny.
2. Ubiór zewnętrzny uczniowie pozostawiają w szatni.
 W szkolnej szatni nie należy pozostawiać wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów, itp.;
 Szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji.
3. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje miękkie obuwie zmienne (o podeszwach niepozostawiających śladów).
4. Strój ucznia musi być estetyczny i skromny.
 Strój codzienny: strój czysty, estetyczny, pozbawiony nadmiernych ozdób i nieodsłaniający w znaczny sposób ciała (poprzez duże dekolty, krótkie bluzki, itp.), nie można mieć wulgarnych i obraźliwych nadruków itp.;
 Ozdoby: dopuszcza się noszenie skromnych kolczyków, jednocześnie wprowadza się zakaz noszenia kolczyków w innych częściach ciała niż uszy, zakaz noszenie biżuterii na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach, na których ozdoby te mogą zagrażać bezpieczeństwu. Zakazane jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii i makijażu;
 Makijaż: dyskretny, dopuszcza się używanie pomadki w kolorze naturalnym i bezbarwnej oraz bezbarwnego lakieru do paznokci; nie są dozwolone tipsy;
 Fryzura tradycyjna o kolorze naturalnym. W przypadku włosów długich zaczesane tak, aby nie przeszkadzały w pisaniu oraz innych zajęciach;
 Należy zdejmować z głowy czapki i kaptury, a wierzchnie okrycie zostawiać w szatni.
5. Uczniowie powinni dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i kulturę słowa.
6. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój apelowy, czyli:
- dziewczęta: biała bluzka o klasycznym kroju, ciemna spódniczka lub spodnie, bądź odpowiedniego koloru garsonka lub kostium lub skromna, o klasycznym kroju sukienka;
- chłopcy: biała koszula o klasycznym fasonie, ciemne spodnie lub garnitur odpowiedniego koloru.
7. Na teren szkoły nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów (np. zapałek czy zapalniczek) oraz innych rzeczy, które mogą zakłócać proces nauczania lub zagrozić bezpieczeństwu uczniów.
 zabronione jest używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na lekcji (np. smartwatche) – mają być wyłączone. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą nauczyciela, uczeń może skorzystać z telefonu;
 zabronione jest jedzenie, picie (w wyjątkowych sytuacjach dozwolone jest za zgodą nauczyciela), żucie gumy i przeklinanie na lekcji;
 zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, używanie dopalaczy oraz zażywanie środków pobudzających.
8. Za zgubione lub skradzione przedmioty szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
9. Uczeń powinien dbać o własność szkolną, jak również własność innych uczniów i nauczycieli.
10. Uczeń w ramach zadośćuczynienia za szkody wyrządzone w szkole może być zobowiązany do wykonania prac społeczno – użytecznych.
11. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za świadome lub przypadkowe wyrządzenie szkody przez ich dzieci.
12. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły w każdej sytuacji.
13. Uczeń musi respektować uwagi dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych osób pracujących w szkole i okazywać im szacunek.
14. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
- naruszenie nietykalności cielesnej,
- naruszenie godności osobistej,
- brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
- uleganie nałogom,
- niszczenie mienia,
- naruszenia postanowień Regulaminu Szkoły
uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły i WZO.