Regulamin

REGULAMIN SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13

1. Uczniowie przychodzą najwcześniej na 20 min., a najpóźniej na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji i opuszczają ją po zakończeniu swoich zajęć.
· Bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć· – podczas lekcji i przerw;
· Zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych;
· Zwolnienie ucznia przez rodziców z części zajęć· może nastąpić· osobiście lub w formie pisemnej.
2. Ubiór zewnętrzny uczniowie pozostawiają w szatni.
· W szkolnej szatni nie należy pozostawiać· wartościowych przedmiotów, pieniędzy, telefonów, itp.;
· Szatnie otwierane są przed i po zakończeniu lekcji.
3. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje miękkie obuwie zmienne.
4. Strój ucznia musi być estetyczny, skromny, tzn. zakrywający ramiona i brzuch.
· W czasie upałów spódnice i spodnie nie powinny być· krótsze niż do kolan;
· Fryzura tradycyjna, bez farbowanych włosów;
· Kolczyki noszą tylko dziewczęta i tylko po jednym w każdym uchu. Zakazane jest noszenie ekstrawaganckiej biżuterii i makijażu.
5. Uczniowie powinni dbać o higienę osobistą, schludny wygląd i kulturę słowa.
6. W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój apelowy, czyli:
dziewczynki: biała bluzka, spódnica czarna lub granatowa, buty zmienne;
chłopcy: biała koszula, ciemne wizytowe spodnie, buty zmienne.
7. Na teren szkoły nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów (np. zapałek czy zapalniczek) oraz innych rzeczy, które mogą zakłócić proces nauczania lub zagrozić bezpieczeństwu uczniów.
· Zabronione jest używanie komórek na lekcji (mają być· wyłączone), odtwarzaczy MP3, dyktafonów oraz jedzenie, picie, żucie gumy, przeklinanie.
8. Za zgubione lub skradzione przedmioty szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
9. Uczeń powinien dbać o własność szkolną, jak również własność innych uczniów i nauczycieli.
10. Za szkody materialne wyrządzone przez ucznia odpowiadają rodzice/ prawni opiekunowie.
11. Uczeń ma obowiązek godnego reprezentowania szkoły w każdej sytuacji.
12. Uczeń musi respektować uwagi dyrektora szkoły, nauczycieli oraz innych osób pracujących w szkole i okazywać im szacunek.
13. Za naruszenie zasad współżycia społecznego, a w szczególności:
naruszenie nietykalności cielesnej,
naruszenie godności osobistej,
brutalność, wulgarność, chuligaństwo,
uleganie nałogom,
niszczenie mienia,
naruszenia postanowień Regulaminu Szkoły,
uczeń ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Statucie Szkoły i WSO.

Top