Statut

STATUT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 w Szczecinie

znajduje się do wglądu:

-w sekretariacie szkoły,

- w czytelni szkolnej

 

Top