Rada Rodziców

Trójki klasowe 2022

 

Rozliczenie roku szkolnego 2021/2022

 

Przychody: kwota

Składki na Radę Rodziców – 9670,00 zł

Festyn – 1000,00 zł

Wydatki: kwota

Zwrot 30% dla klas – 2901,00 zł

Nagrody dla klas 8 – zakończenie roku 700,00 zł

Bal karnawałowy – 400,00 zł

Powitanie klas I – 300,00 zł

Dofinansowanie wyjazdu (dwie osoby) – 280,00 zł

Zakup nagród – zawody tenisa stołowego – 159,94 zł

Zakup słodyczy i owoców na dzień sportu

+ dofinansowanie festynów – 1121,12 zł

Zakup nagród do konkursów szkolnych- 1338,03 zł

The color run – zabawa kolorami – festyn 1000,00 zł

Księgowość – 600,00 zł

 

Na rok 2022/2023 przechodzi kwota 1869,91 zł

 

Wypożyczyliśmy nieodpłatnie do naszej parafii maszynę do robienia popcornu – festyn z okazji Dnia Dziecka.

Wraz z Radą Pedagogiczną organizowaliśmy festyny dla Kubusia Fysza, dochód przekazano na leczenie chłopca: 11 486,00 zł

6 160,00 zł

8590,37 zł

RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2020/21

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

    JEST MOŻLIWOŚĆ WPŁATY PIENIĘDZY
          BEZPOŚREDNIO NA KONTO
                 RADY RODZICÓW:
     71 1750 0012 0000 0000 3775 3262

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Iwona Horosz

 

Kontakt z Radą Rodziców : radarodzicowsp13@onet.pl

 

 


Rozliczenie roku 2017/2018

 

Przychody kwota
Składki na Radę Rodziców   9.656 zł
Wpłaty z podatku 1 %   1.121,33 zł
Darowizna od osoby prawnej   2.028,40 zł
Festyn IX 2018   1.160 zł
Wyprzedaż garażowa X 2018   67,00 zł

 

 

 

Wydatki kwota
Zwrot 30% dla klas 2.896,80 zł
Nagrody na zakończenie roku 1.534,85 zł
Bale karnawałowe i paczki na tłusty czwartek 636,34 zł
Dzień Dziecka 972,46 zł
Zakup namiotu 599,00 zł
Zestaw do maxi baniek 83,90 zł
Powitanie klas I 229,50 zł
Pożegnanie klas III Gm. 400,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu na zielona szkołę ( dwie osoby) 260,00 zł
Dofinansowania imprez szkolnych, konkursów 1.300,00 zł
Koszt prowadzenie rach. ban. 400,00 zł

Z roku 2017/2018 na rok 2018/2019 przechodzi kwota 5.054,38 zł.