Rada Rodziców

 

ROK SZKOLNY 2016/17

Szkoła Podstawowa nr 13

klasa

Imię i nazwisko

0

Izabela Ochocka

1 a

Edyta Kuchciak

1 b

Justyna Tomaszewska

2 a

Tomasz Wrażka

2 b

Katarzyna Zdanowska

3 a

Małgorzata Otap

3 b

Cezary Rogoż

4

Iwona Horosz

5 a

Joanna Kiełbania

5 b

Roman Herczyński

6 a

Justyna Jarmolik

6 b

Krzysztof Domagalski

Gimnazjum nr 31

I

Monika Klups

II A

Wioletta Nitka

II B

Halina Łoszkowska

III

Barbara Pszczólińska

PRZEWODNICZĄCY Iwona Horosz

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO Izabela Ochocka

SKARBNIK Barbara Pszczólińska

SEKRETARZ Halina Łoszkowska

KOMISJA REWIZYJNA Katarzyna Zdanowska

Roman Herczyński

Cezary Rogoż

Kontakt z Radą Rodziców : radarodzicowsp13@onet.pl

 

 Składka na RR wynosi 50 zł za rok.UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW W ZS NR 13 W SZCZECINIE

W roku szkolnym 2016/2017 Rada Rodziców kierując się wyborem najlepszej dla uczniów szkoły oferty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wybrała firmę ubezpieczeniową  Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A., składka za ucznia 37 zł, za drugie i każde kolejne dziecko połowa składki tj. 18,50 zł. Suma ubezpieczenia to 15.000 zł. Przy zgłaszaniu szkody należy podać nr polisy INB-030530, w razie problemów proszę skontaktować się z agentem firmy Gothaer: Tomasz.Wrazka@gothaer.pl.

  ROZLICZENIE RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2014/15

 WPŁATY Z KLAS ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 – 9756,00

  •   wpłata z tyt. Recyclingu sprzętu AGD/RTV  39,00 zł
  • wpłata z tyt.sprzedaży złomu 1000,00
  • wpłata – darowizny 1800,00
  •    inne wpłaty 6891,00
  •   RAZEM WPŁATY 19486,00
 

NAZWA WYDATKU

KWOTA WYDATKU w złotych

zakupy na powitanie klas 0 i 1 SP

 

                        530,00

zakup upominków dla IV klas

                        246,00              

kwiaty i tort na Dzień Nauczyciela

378,74zł

kwiaty i znicze w związku z dniem 1 listopada

 

                      180,00zł

pączki na Tłusty Czwartek

190,00

konkursy Anioł, Talent Sioł –
NAGRODY

 190,00

Zakupy na szkolną Wigilię i Święta w szkole

194,62

zakup kamizelek z odblaskami

606,08

zakup lampek choinkowych do ozdoby Sali na szkolną Wigilię

426,09

bal karnawałowy

168,00

wiązanka na pogrzeb rodzica

80,00

wyjście uczniów do Opery

90,00

warsztaty teatralne

360,00

przegląd teatralny

267,86

nagrody dla uczniów za udział w konkursach przedmiotowych

449,00

konkurs j. angielskiego

85,51

festiwal nauki – nagrody

450,00

konkurs j. niemieckiego

650,00

Dzień Dziecka organizacja i lody dla uczniów

1401,94

dofinansowanie 30% wycieczek dla trzech uczniów na wnioski nauczycieli

150,00

koszt związane z prowadzeniem rach. Bank. i zakupami druków KP i KW

423,00

nagrody na zakończenie roku szkolnego – karty upominkowe i nagrody dla uczniów gimnazjum na koniec III klasy

2110,00

zakończenie roku klasy 6 SP i zakończenie roku klasy 3 Gimnazjum

250,00

 

kwiaty na zakończenie roku szkolnego

125,00 zł

 zwroty dla klas 

2926,80

 

 

 

RAZEM WYDATKI

 12928,64

Suma środków po rozliczeniu roku szkolnego 2014/2015 przechodząca na rok szkolny 2015/2016 – 11950,29

Top