Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2020/21

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

    JEST MOŻLIWOŚĆ WPŁATY PIENIĘDZY
          BEZPOŚREDNIO NA KONTO
                 RADY RODZICÓW:
     71 1750 0012 0000 0000 3775 3262

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Iwona Horosz

Klasy i przewodniczący „trójek klasowych”:

Radosne Misie – Magdalena Załęska

Mali Odkrywcy – Wioletta Kłos

Mądre Sowy – Daria Końsko

1a – Aleksandra Syrenicz

1b – Aleksandra Przysiecka

2a – Paweł Henszke

2b – Nadia Awłas

3a – Aneta Gawrońska

3b – Hanna Szczepaniak

4a – Ewa Janiga

4b – Izabela Marszałek-Ochocka

5a – Ewa Piróg

5b – Joanna Sikorska

6a – Monika Szumigała

6b – Paweł Borowicz

7a – Beata Makarewicz

7b – Cezary Rogoż

8 – Iwona Horosz

 

Kontakt z Radą Rodziców : radarodzicowsp13@onet.pl

 

 


Rozliczenie roku 2017/2018

 

Przychody kwota
Składki na Radę Rodziców   9.656 zł
Wpłaty z podatku 1 %   1.121,33 zł
Darowizna od osoby prawnej   2.028,40 zł
Festyn IX 2018   1.160 zł
Wyprzedaż garażowa X 2018   67,00 zł

 

 

 

Wydatki kwota
Zwrot 30% dla klas 2.896,80 zł
Nagrody na zakończenie roku 1.534,85 zł
Bale karnawałowe i paczki na tłusty czwartek 636,34 zł
Dzień Dziecka 972,46 zł
Zakup namiotu 599,00 zł
Zestaw do maxi baniek 83,90 zł
Powitanie klas I 229,50 zł
Pożegnanie klas III Gm. 400,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu na zielona szkołę ( dwie osoby) 260,00 zł
Dofinansowania imprez szkolnych, konkursów 1.300,00 zł
Koszt prowadzenie rach. ban. 400,00 zł

Z roku 2017/2018 na rok 2018/2019 przechodzi kwota 5.054,38 zł.

 

Top