Zasady rekrutacji do klasy I GM

Zarządzenie Nr 17/2016

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia 14 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

HARMONOGRAM rekrutacji_2016

Top