Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018-19

 

Uwaga !!!

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

12.03.2018 r.  do  28.03.2018r.

Zgłoszenie…/ Wniosek… podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

W dniu 20.04.2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  23.04.2018 r. – 26.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

Top