Pomoc

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Jaśminowa 4 Zdroje, tel. 91-4614-039, 91-4615-793  (sekretariat pon. – pt. od 8.00 do 15.00)

proponuje:

- Badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci – trzeba się wcześniej zarejestrować (można telefonicznie),

- TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH DLA
RODZICÓW DZIECI MŁODSZYCH (2-6 lat)
prowadzony przez p. Marię
Nasiłowską i p. Annę Boguszewską (program trwa 5 tygodni),

- KONSULTACJE RODZINNE prowadzone są z
udziałem całych rodzin przez p. Grażynę Brzozowską i p. Barbarę Weselik w
piątki począwszy od listopada; od grudnia będzie również prowadzona grupa
metodą Weroniki Sherborne – zajęcia mają na celu uczenie bliskości
rodziców z dzieckiem, również wtedy, gdy w rodzinie urodzi się kolejne
dziecko,

- TERAPIĘ DLA DZIECI MAJĄCYCH ZAHAMOWANIA ORAZ
PROBLEMY DYDAKTYCZNE
poprowadzi p. Anna Bochenek od listopada.

Aby zakwalifikować się na wybraną formę należy zadzwonić pod nr 91
4614039
lub 914615793 i poprosić osobę prowadzącą zajęcia u której
można się zapisać.

 

2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Gryfińska 151 (pon. – pt. od 8.00 do 22.00)

tel. 091 460 08 05

udziela pomocy:

- psychologicznej
- pedagogicznej
- terapeutycznej
- prawnej
- socjalnej.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie- Dział Interwencji Kryzysowej al. Jana Pawła II 42 (wejście od ul. Śląskiej) (pon. – pt. od 8.00 do 18. 00), tel.091 464 63 33 ,091 464 63 34 lub 464 63 35

Strona  www.pomocrodzinie.pl

oferuje:

- anonimową pocztę e-mail
- mediacje rodzinne
- poradnictwo w sytuacjach kryzysowych
- indywidualną psychoterapię kryzysową
- interwencje środowiskowe
- w wyjątkowych sytuacjach czasowe schronienie dla osób z dziećmi w Hostelu.

a) MOPR Prawobrzeże ul. Struga 10/12, tel. 91-668-045 lub 046

4. Ośrodek Promocji i Wspierania Rodziny al. Piastów 74/10 (wejście od ul. Jagiellońskiej) (sekretariat pon. – pt. od 11.00 do 16.00; dyżury specjalistów pon. – pt. od 16.00 do 20.00)

tel. 091 488 00 10

prowadzi:

- Szkołę dla Rodziców (kształtowanie umiejętności wychowawczych)
- Poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, medyczne, prawne
- Terapię indywidualną i rodzinną
- Profilaktykę uzależnień
- Grupy wsparcia.

5. Stowarzyszenie „ERKA” ul. Krzywoustego 79 (pon. -pt. od 16.00 do 21.00)

tel. 091 812 60 95

Strona www:www.erka.v.pl

e-mail: biuro_[at]_erka.v.pl

oferuje:

- Pomoc z zakresu porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych i terapeutycznych
- Grupy DDA (dla osób z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu)
- Grupy DDD (dla osób z rodzin dysfunkcyjnych)
- Grupy terapeutyczne dla młodzieży w różnych grupach wiekowych:
7 – 9 lat
10 – 12 lat
13 – 15 lat
16 – 18 lat
19 – 22 lata

- zajęcia wspomagające rozwój osobisty (dla młodzieży)
- warsztaty komunikacyjne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia dziennikarskie „Napisz siebie”
- muzykoterapia
- dla młodzieży możliwość korzystania ze:
studia nagrań muzycznych,
stołu do gry w tenisa stołowego,
stołu do piłkarzyków,
komputerów i Internetu,
hali sportowej (w jednej z pobliskich szkół).

6. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Kaszubska 4 (pon. – pt od 16.00 do 19.00)

tel. 091 484 73 42

Rodziny z problemem alkoholowym lub innym uzależnieniem, bądź osoby mające doświadczenie z dzieciństwa, które nadal utrudniają im życie, mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez profesjonalne placówki:

7. Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Ostrowska 7

tel. 091 455 83 43

Strona www: www.otu.szczecin.pl

e-mail: otu_[at]_otu.szczecin.pl

prowadzi:

- lecznictwo ambulatoryjne
- lecznictwo stacjonarne.

8. Poradnia Rodzinna i Młodzieżowa ul. Wielkopolska 32

tel. 091 488 52 45

9. Ośrodek Terapii od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żołnierska 55

tel. 091 487 60 70

10. Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień „SANTOCKA” ul. Santocka 3/1

tel. 506 75 62 70

Strona www: www.santocka.com.pl

11. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Szczerbcowa 1 (od 12.00 do 20.00)

tel. 0-91 433 46-10 lub 488 83 55

Opracowanie: Pedagog – B. Sagan