sp13.szczecin.pl

Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Orląt Lwowskich w Szczecinie mieści się w nowo odremontowanym budynku przy ulicy Bałtyckiej 1a.

sp13.szczecin.pl

Szkoła przyjazna uczniom

Przy szkole są parkingi, miejsca dla rowerów, jest też podjazd dla osób niepełnosprawnych.

sp13.szczecin.pl

Zielone otoczenie

Wielgowo jest położone pomiędzy Puszczą Goleniowską i Puszczą Bukową. Szkołę otaczają zielone lasy, a klimat sprzyja nauce.

sp13.szczecin.pl

Sport

Zajęcia sportowe odbywają się w nowo wybudowanej sali gimnastycznej oraz na przyszkolnym boisku.

sp13.szczecin.pl

Zapraszamy

Szkoła to nie tylko nauka, to także rozwijanie zainteresowań pozaszkolnych. Liczne koła tematyczne zapraszają na zajęcia po lekcjach. Dołącz do nas!

 

Witamy!

Witaj na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Szczecinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i osiągnięciami.
Kontakt z nami:
Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie, ul. Bałtycka 1a 70-880 Szczecin
tel.091 46-47-516/517 e-mail: sp13@miasto.szczecin.pl

Aktualności:


Nabór do przedszkoli

Komunikat w sprawie otwierania  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru.

 Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie informuje, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych  w naszej szkole  są zawieszone do 15 maja z możliwością zmiany terminu.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.

Odziały przedszkolne będą otwarte dla dzieci, których rodzice w czasie trwania pandemii pracują zawodowo i nie mają możliwości w zadeklarowanych godzinach pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem . 

Pierwszeństwo  przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Osoby, które chcą skorzystać z organizowanych w naszej placówce zajęć opiekuńczych dla dzieci powinny wypełnioną deklarację/oświadczenie o woli posłania dziecka do przedszkola, stanowiącą jednocześnie wniosek o przyjęcie dziecka do grupy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy oddziałów przedszkolnych przesłać drogą elektroniczną na adressp13@miasto.szczecin.pl

Wnioski przyjmowane będą od 11.05.2020 r.

Wzór deklaracji/oświadczenia zamieszczony jest poniżej.

O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową.

Oryginał wypełnionej deklaracji/oświadczenia rodzic zakwalifikowanego dziecka zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w zmienionych warunkach pracy placówki

Uczcijmy Jana Pawła II

JP II

Kochani: Uczniowie i Rodzice!

Rok 2020 został ogłoszony ROKIEM JANA PAWŁA II. Wkrótce – nie napiszę kiedy, dowiecie się tego z prezentacji – będziemy obchodzili 100 rocznicę Jego urodzin. Niestety, z przyczyn wiadomych wszystkim, nie mamy szansy spotkać się osobiście, aby świętować ten dzień. Dlatego zapraszamy Was – Ks. Proboszcz, p. Dyrektor i my Katecheci do świętowania na miarę naszych możliwości.

Obejrzyjcie prezentację. Znajdziecie w niej ważne fakty. Jest w niej trochę zabawy, trochę bajki. Wykonajcie swój „prezent” dla Św. Jana Pawła II. Tak samo, jak przy „konkursie palmowym”, prześlijcie zdjęcie swojej pracy (możecie też na nim być) na adres: ewatomaszewska597@gmail.com

Termin (nieprzekraczalny ze względów organizacyjnych): 15.05.2020 r!!! (w prezentacji jest 20.05.2020 r. – przepraszam, ale już nie mogę zmienić – Katechetka).

Zdjęcia Waszych prac umieścimy na „wystawie” w kościele w niedzielę 17.05.2020 r. i na stronach internetowych: Parafii i Szkoły. Dlatego informujemy, że przesłanie zdjęcia pracy traktujemy jako zgodę na „publikację”.

Oczywiście, oprócz Waszej radości z obdarowywania, my będziemy mieli radość wstawienia Wam „6”. I…bonus! Uczestnicy z kl. 4 – 8 otrzymają „szóstkę” również z plastyki.

https://view.genial.ly/5eb1cfb0fce0030d3826914a/guide-urodzinowa-niespodzianka?fbclid=IwAR2yvYrl-p2-flGoNOp5WaW4RL2mlMel-3RMgNGDlZRfTWJJ4Nsl3fIEnsg

(aktywacja prezentacji po otworzeniu w przeglądarce: górny, prawy róg)

Pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnego świętowania.

ORGANIZATORZY

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

Lista-dzieci-przyjętych-do-przedszkola

Lista-dzieci-nieprzyjętych

Rekrutacja do przedszkola

Lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola

Lista dzieci niezakwalifikowanych

Rodzice MUSZĄ złożyć oświadczenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2020.

Złożenie tego oświadczenia jest warunkiem koniecznym do tego, by dziecko zostało przyjęte!

Szanowni Rodzice!

 

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się 

w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

  1. Możliwe jest również złożenie oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy placówki - przedszkole zmienia status kandydata z „zakwalifikowany” na „przyjęty”,

  1. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie oświadczenia woli w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem procedur zawartych w załączniku:”Formy potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Formy potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

POTWIERDZENIE WOLI – wzór

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli

 

Uwaga Rodzice!

„,Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r. Oba dokumenty znajdują się na stronie naboru w aplikacji „Szkoła Podstawowa” w zakładce „Dokumenty”:

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

Na chwilę obecną czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół trwa do 26 kwietnia (Rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 642), więc terminy przeprowadzenia rekrutacji określone w Załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 (zmieniającego harmonogram rekrutacji do kl. I szkół podstawowych) będą liczone od tej daty.

Z uwagi na to, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół może zostać jeszcze wydłużone, nie można wskazać konkretnej daty przeprowadzenia kolejnych etapów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakończenia rekrutacji.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce „Aktualności”, gdzie na bieżąco publikowane  są wszelkie istotne dla rodziców informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.”

Wicedyrektor Szkoły I. Szukało

Zdrowych Świąt!

Wielkanoc to najstarsza uroczystość chrześcijańska. Przez wieki powstało mnóstwo zwyczajów wielkanocnych. Wiele z nich przetrwało do dziś. W Polsce obchodzimy Niedzielę Palmową, wspólnie wybieramy się do kościoła, malujemy pisanki, święcimy koszyczki wielkanocne, lejemy się wodą Zdrowych Świąt!w Śmigus-Dyngus. Niestety, w tym roku Wielkanoc będzie obchodzona inaczej…

Niech te wyjątkowe święta wielkanocne będą czasem refleksji i nadziei na odrodzenie normalności. Pamiętajmy o najbliższych, o  osobach starszych i samotnych i złóżmy im jak najpiękniejsze życzenia na Święta Wielkanocne na odległość.  Zapewnijmy im wsparcie i bezpieczeństwo.

Na te Święta Wielkanocna życzymy Wszystkim wiosny w sercu oraz umiejętności cieszenia się powszechnym spowolnieniem pędu życia, spokoju i otwartego serca.
Wytrwałość i nadzieja niech nas nie opuszcza, w zdrowiu i ufności wyglądajmy jutra!

Ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości błogosławionych Świąt Wielkanocnych

obfitujących w zdrowie i pomyślność.
Wesołego Alleluja!

Życzy Dyrekcja oraz

Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 13

Informacja z MEN

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.
Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Konkurs

 

KONKURS PALMOWY!!!

Witajcie Kochani.

Chociaż trudno to sobie wyobrazić (choć ostatnio dzieją się rzeczy, których jeszcze nie tak dawno nawet sobie nie wyobrażaliśmy), w tym roku, po raz pierwszy od…- nawet nie pamiętamy ilu lat – nie odbędzie się SZKOLNO-PARAFIALNY KONKURS NA „NAJ…PALMĘ”. Bardzo chcielibyśmy poczuć te uczucia i emocje: wspólnoty, radości, rywalizacji, które zwykle towarzyszyły konkursowi. Dlatego też, chcemy stworzyć, chociaż namiastkę tego wszystkiego i…OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY NA „NAJ…PALMĘ”. Udział mogą wziąć wszyscy chętni. Należy:

  1. Wykonać pracę plastyczną: rysunek, wyklejanka, malowanie farbami, itd. Można wykonać też taką palmę, jaką zwykle przynosimy do kościoła w Niedzielę Palmową.
  2. Należy zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na adres: ewatomaszewska597@gmail.com do dnia 04.04.2020 r. (sobota).
  3. Każdy uczestnik otrzyma ocenę celującą (6) z religii i…tu BONUS dla kl.4 – 8: z plastyki.
  4. I kolejny BONUS: W ostatnią niedzielę w „Ogłoszeniach parafialnych” Ks. Proboszcz zachęca, aby dzieci wykonane przez siebie prace umieściły w oknach w Niedzielę Palmową. Ci, którzy tak uczynią i zrobią zdjęcie „palmy w oknie” i prześlą na w/w adres do 06.06.2020 r. otrzymają dodatkową ocenę celującą (6) z religii.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

ORGANIZATORZY

Zapraszamy ponownie!

Miło nam było gościć Ciebie na naszej stronie.
Zapraszamy do ponownych odwiedzin!
Zapraszamy też do wizyty w naszej szkole. Naprawdę warto.
Nasza strona internetowa jest dostępna również pod adresem http://zs13.szczecin.pl
Top